BullGuards politik om beskyttelse af privatlivets fred

Om denne politik

Denne politik beskriver, hvordan vi bruger dine persondata, når du bruger vores websted www.bullguard.com, og de funktioner, som BullGuard har gjort tilgængelige (uanset om det er online eller via BullGuard-produkter), ("webstedet") eller bruger eller køber vores produkter og tjenester.

Vi har udarbejdet denne politik for at sikre, at du forstår, hvilke personoplysninger vi eventuelt indsamler og opbevarer om dig, hvad vi bruger dem til, og hvordan vi sørger for, at de opbevares i sikkerhed. Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, som vi har om dig, og til at kontrollere, hvordan vi bruger dem, hvilket også er forklaret.

Du kan læse og udskrive hele politikken eller klikke på nedenstående links for at se specifik information om:

Hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os
Personoplysninger, vi indsamler om dig
Hvad vi bruger dine personoplysninger til
Hvonår vi skal have dit samtykke for at bruge dine personoplysninger
Personoplysninger, som du er retligt forpligtet til at oplyse
Dine rettigheder med hensyn til at vide, hvilke personoplysninger vi gemmer, og til at kontrollere, hvordan vi bruger dem
Automatiske afgørelser og profilering
Hvornår vi videregiver dine personoplysninger til andre
Hvordan vi sørger for, at dine personoplysninger opbevares i sikkerhed
Betalinger via vores websted
Hvordan vi bruger dine personoplysninger til markedsføring
Adgang til og administration af dine oplysninger og indstillinger via din BullGuard-konto
Oprettelse af en BullGuard-profil og brug af vores forummer
Hvornår vi sender dine personoplysninger til andre lande
Hvor længe vi sørger for at opbevare dine personoplysninger i sikkerhed
Hvad med ... cookies og webbeacons
Hvad med ... sociale medier
Hvad med ... links til tredjeparters websteder
Hvordan jeg kan klage
Hvordan vi holder denne politik opdateret

Hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os

Vi er BullGuard Limited, et firma, der er registreret i England og Wales under selskabsnummeret 04392368. Vores hjemstedsadresse er Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom.

Du kan kontakte os:
 • ved at skrive til BullGuard Limited, Data Team, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom pr. e-mail til data@bullguard.com

Personoplysninger, vi indsamler om dig

Vi kan indsamle:
 • De persondata, du oplyser til os. Du giver os eventuelt oplysninger om dig selv, når du udfylder formularer på webstedet, eller når du kontakter os pr. telefon, e-mail, chat eller på anden måde. Det omfatter de oplysninger, du angiver, når du tilmelder dig og bruger en BullGuard-konto, prøver, køber og administrerer produkter, bruger hjælpecentret eller teknisk support-centret eller andre social medie-funktioner på webstedet, og hvis du rapporterer et problem med webstedet eller et produkt. De oplysninger, du giver os, kan bl.a. omfatte dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt finansielle oplysninger og kreditkortoplysninger.
 
 • Personoplysninger, vi indsamler, når du bruger vores websted og produkter.  Vi kan indsamle:
   
  • tekniske oplysninger, herunder den internetprotokoladresse (IP), der er anvendt til at forbinde din computer eller mobilenhed med internettet, dine loginoplysninger, browsertype og -version, enheder brugt til at oprette, eller som fra tid til anden opretter, forbindelse til dit netværk, tidszoneindstilling, browser-plugin-typer og versioner, styresystem og platform
  • oplysninger om dit besøg, herunder fuld URL-clickstream (Uniform Resource Locators) til, via og fra webstedet (herunder dato og tidspunkt); produkter, du har kigget på eller søgt efter, sideresponstider, downloadfejl, varigheden af besøg på visse sider, sideinteraktionsoplysninger (f.eks. scrolling, klik og mouse-over), og metoder, der anvendes for at browse væk fra siden
  • elektroniske “pings”, som din enhed udsender, hver gang den lander på en anden side under downloading af mobilsikkerheds- og antivirusprodukter og installationsprocessen
  • hvis du har downloadet software under Small Office Security-produktet og valgt at tillade visse funktioner, oplysninger om, hvilke andre apps du har installeret på din enhed.
 
 • Personoplysninger, vi modtager fra andre kilder. Vi arbejder tæt sammen med tredjeparter (bl.a. forretningspartnere og underleverandører inden for teknik-, betalings- og leveringstjenester, reklamenetværk, analysebureauer, søgeinformationsudbydere, kreditvurderingsbureauer), og vi kan modtage oplysninger om dig fra dem. 

De oplysninger, som vi indsamler om dig som beskrevet ovenfor, fordeler sig på to brede kategorier: Personligt identificerbare oplysninger (“PII”), som er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig som person, og ikke-personligt identificerbare oplysninger (“NPII”), som er oplysninger, som ikke kan bruges til at identificere dig som person. Generelt vil oplysninger, der er angivet under overskrifterne “Personoplysninger, du giver os” og “Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder” være PII-oplysninger, mens “Personoplysninger, som vi indsamler, når du bruger vores websted og produkter” vil være NPII-oplysninger. Hvis “Personoplysninger, som vi indsamler, når du bruger vores websted og produkter” indeholder PII-oplysninger, vil vi anonymisere oplysningerne med henblik på statistik og analyse. Med undtagelse af din IP-adresse, som vi knytter til din BullGuard-konto med det formål at identificere din geografiske placering, korrelerer vi aldrig de NPII- og PII-oplysninger, som vi er i besiddelse af.
 
Hvad vi bruger dine personoplysninger til

Vi bruger dine personoplysninger på følgende måder:
 
 • PII (husk – det er de "personoplysninger, du giver os”, og “personoplysninger, vi modtager fra andre kilder”)

  Vi bruger disse oplysninger:
   
  • til at levere til dig de oplysninger, produkter og tjenesteydelser, som du beder os om
  • til at give dig markedsføringsinformation i overensstemmelse med dine markedsføringspræferencer (se “Hvordan vi bruger dine personoplysninger til markedsføring”)
  • til at give dig påmindelser og meddelelser om fornyelse af de BullGuard- produkter og -tjenesteydelser, du bruger
  • til at give dig besked om ændringer af vores produkter eller af vores tjenesteydelser eller vilkår
  • til at sikre, at indholdet fra webstedet fremtræder på den mest effektive måde for dig og din enhed
  • til at give dig mulighed for at deltage i det interaktive indhold af vores tjenesteydelse, når du vælge at gøre det
  • til at forvalte og administrere vores virksomhed
  • til at vurdere og forbedre vores produkter og tjenesteydelser.
 
 • Ikke-NPII (husk – dette er “personoplysninger, som vi indsamler, når du bruger vores websted og produkter”)

   Vi bruger disse oplysninger:
   
  • for at teste, udvikle og forbedre vores produkter
  • til at tilvejebringe analytiske, statiske og sporingsdata
  • til at forstå, hvordan webstedet bliver tilgået og anvendt
  • til at administrere webstedet og til interne opgaver, herunder fejlfinding, dataanalyse, testning, forskning, statistik og undersøgelsesformål
  • til at forbedre webstedet for at sikre, at indholdet præsenterer sig på den mest effektive måde for brugere
  • som led i vores bestræbelser på at sørge for, at webstedet er sikkert
  • til at måle eller forstå reklameeffekten over for brugere af webstedet og til at målrette relevante reklamer til brugere efter demografi
  • I tilfælde af elektroniske "pings", der indsamles under downloading af mobilprodukter, og for at få statistiske oplysninger om det samlede antal enheder, der lander på hver side og de anvendte enhedstyper og sprog, og for at identificere generelle brugertendenser, som kan hjælpe os med at sikre, at downloadings- og installationsprocessen for vores mobilprodukter er så effektiv som mulig, og for hurtigt at identificere forekomsten af enhver teknisk fejl, som forhindrer brugere i at downloade og/eller installere mobilprodukter.

Hvornår vi skal have dit samtykke for at bruge dine personoplysninger

Selvom vi altid gerne vil have, at du skal være klar over, hvordan vi bruger dine personoplysninger, betyder det ikke nødvendigvis, at vi behøver at bede om dit samtykke, inden vi kan bruge dem. I den daglige drift af vores virksomhed kan vi bruge dine personoplysninger uden at skulle bede om dit samtykke, fordi:
 
 • vi indgår forpligtelser og opfylder dem i henhold til en kontrakt med dig
 • vi skal bruge dine personoplysninger til vores egne legitime formål (f.eks. administration og forvaltning af vores virksomhed og forbedring af vores tjenesteydelser), uden at dette griber ind i din ret til privatlivets fred.

Vi beder kun om dit samtykke til markedsføringsformål. Se afsnittet “Hvordan vi bruger dine personoplysninger til markedsføring” , hvor du kan læse om samtykke til markedsføring.

Personoplysninger, som du er retligt forpligtet til at oplyse

Du er ikke retligt forpligtet til at oplyse os nogen af dine personoplysninger, men bemærk venligst, at hvis du vælger ikke at oplyse os dine personoplysninger, kan vi måske ikke levere vores produkter eller tjenesteydelser til dig.

Dine rettigheder med hensyn til at vide, hvilke personoplysninger vi gemmer, og til at kontrollere, hvordan vi bruger dem

Du har ret til at vide, hvilke personoplysninger vi gemmer om dig - det kaldes den registreredes ret til indsigt i personoplysninger. Du kan udøve din ret ved til enhver tid at sende os en skriftlig anmodning. Mærk venligst brevet “Subject Access Request” og send det til os pr. post eller e-mail ved hjælp af oplysningerne i afsnittet “Hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os” .

Du har også ret til:
 
 • at forhindre, at dine personoplysninger bliver brugt til markedsføringsformål (se “Hvordan vi bruger dine personoplysninger til markedsføring” , hvis du ønsker flere oplysninger)
 • at få unøjagtige personoplysninger rettet, blokeret eller slettet
 • at protestere mod, at deres træffes afgørelser om dig ved brug af automatiske midler, eller at dine personoplysninger bliver brugt til profileringsformål (se “Automatiske afgørelser og profilering”
 • at protestere mod, at vi bruger dine personoplysninger på måder, som sandsynligvis vil skade dig eller give dig problemer
 • at begrænse vores brug af dine personoplysninger
 • at kræve, at vi sletter dine personoplysninger
 • at kræve, at vi giver dig eller en anden person, du udpeger, en kopi af de personoplysninger, du har givet os, i en struktureret elektronisk form, f.eks. en CSV-fil.

Du kan finde alle oplysninger om dine rettigheder i forbindelse med personoplysninger og de omstændigheder, hvorunder du kan udøve dem, på Information Commissioner’s Office-webstedet www.ico.org.uk .

Du vil måske også finde det nyttigt at læse afsnittet “Adgang til og administration af dine personoplysninger og indstillinger via din BullGuard-konto” .

Automatiske afgørelser og profilering

Vi bruger ikke automatiske afgørelser eller profilering.

Du har ret til at bede om, at vi ikke bruger automatiske afgørelser om dig eller bruger dine personoplysninger til profileringsformål. Vi henviser til afsnittet “Din ret med hensyn til at vide, hvilke personoplysninger vi har om dig, og til at kontrollere, hvordan vi bruger dem” .

Hvornår vi videregiver dine personoplysninger til andre

Vi videregiver eventuelt dine personoplysninger til andre virksomheder, som er en del af BullGuard-koncernen.


Vi videregiver eventuelt også dine oplysninger til udvalgte tredjeparter uden for BullGuard-koncernen, herunder til:
 • alle forretningspartnere, leverandører og underleverandører, som vi samarbejder med, for at kunne levere de produkter og tjenesteydelser til dig, som du har bedt os om
 • annoncører og reklamenetværk, som kræver oplysninger for at kunne udvælge og vise relevante reklamer for dig og andre
 • analysebureauer og søgemaskineudbydere, som hjælper os med at forbedre og optimere webstedet
 • kreditvurderingsbureauer med det formål at vurdere din kreditværdighed, hvor det er en betingelse for, at vi kan indgå en kontrakt med dig. 

Vi videregiver eventuelt også dine personoplysninger til tredjeparter på engangsbasis, f.eks. hvis:
 • vi sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive dine personoplysninger til den prospektive sælger eller køber af en sådan virksomhed eller sådanne aktiver
 • Hvis BullGuard Limited eller så godt som alle dens aktiver erhverves af en tredjepart, i hvilket tilfælde de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, om vores kunder vil blive en af de overførte aktiver
 • Hvis vi bliver pålagt at offentliggøre eller videregive dine personoplysninger for at kunne overholde en retlig forpligtelse eller for at kunne håndhæve eller gøre vores vilkår og betingelser eller andre aftaler, vi har indgået med dig, gældende, eller for at beskytte BullGuard Limiteds og medarbejderes, vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Det omfatter bl.a. at udveksle oplysninger med andre virksomheder og organisationer med det formål at beskytte mod svindel og mindske kreditrisiko. 

Når vi videregiver dine oplysninger til en tredjepart, er det med henblik på et specifikt formål, som er aftalt udtrykkeligt mellem os og tredjeparten. Vi tillader ikke tredjeparter at bruge dine oplysninger til andre formål end det formål, der er specifikt aftalt mellem os og dem.

Hvordan vi sørger for, at dine personoplysninger opbevares i sikkerhed

Vi tager al mulig omhu for at sikre, at dine personoplysninger opbevares i sikkerhed. De sikkerhedsforanstaltninger, vi tager, omfatter:
 
 • kun lagring af dine personoplysninger på vores sikre servere
 • brug af specialisttredjeparter som betalingsudbydere til behandling af betalinger, der foretages via vores websted (læs mere i afsnittet “Betalinger via vores websted” )
 • sikring af, at vores medarbejdere bliver regelmæssigt uddannet i datasikkerhed
 • papirarkiver holdt på et minimum, og at de opbevares på låste kontorer
 • opdaterede firewalls og antivirussoftware for at minimere risikoen for uautoriseret adgang til vores systemer

Husk, at du er ansvarlig for at beskytte dine adgangskoder. Hvis vi har givet dig (eller du har valgt) en adgangskode, som giver dig adgang til visse dele af vores websted (eller logger ind på din BullGuard-konto eller for at tilgå Cloud Admin Portal), er det dit ansvar, at ingen får kendskab til adgangskoden. Du må ikke videregive dine adgangskoder til andre.

Desværre er det ikke helt sikkert at sende oplysninger via internettet. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for personoplysninger, der sendes til vores websted: De personoplysninger, du sender os, er på eget ansvar. Når vi har modtaget dine personoplysninger, anvender vi strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner (nogle af dem er beskrevet ovenfor) for at forsøge at forhindre uautoriseret adgang.

Betalinger via vores websted

Alle vores betalinger sker gennem betalingsformidlere over en sikker forbindelse. Kun betalingsformidlerne gemmer dit fulde betalingskortnummer eller kontooplysninger. Under bestillingsprocessen vil du blive ledt til sider, der er hostet af vores betalingsformidler. Sådanne sider ser ud som vores websted, men viser betalingsformidlerens handelsmærke. De vil også tilbyde dig automatisk fornyelse af abonnementer og sende dig påmindelser, hvis dit kort er udløbet.

Hvordan vi bruger dine personoplysninger til markedsføring

Vi tilføjer dine oplysninger til vores markedsføringsdatabase, hvis:
 • du køber vores produkter eller bruger dem i en gratis prøveperiode
 • du har fortalt en tredjepart, at du gerne vil have, at de videregiver dine kontaktoplysninger, så vi kan sende dig nyheder om vores produkter
 • du har registreret dig med en BullGuard-konto og under registreringsprocessen har oplyst, at du gerne vil modtage markedsføringsmateriale

Hvis dine oplysninger er registreret i vores markedsføringsdatabase, sender vi dig markedsføringsmateriale pr. e-mail eller SMS.

Hvis du ønsker at ændre dine markedsføringspræferencer, kan du gøre det når som helst ved at:
 • klikke på afmeldingslinket eller fravalgslinket, som findes i alle vores markedsførings-e-mails.
 • opdaterer dine foretrukne indstillinger via din BullGuard-konto eller Cloud Admin Portal-kontoen
 • kontakter os ved hjælp af de oplysninger, der står i afsnittet "Hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os" i denne politik.

Nogle BullGuard-produkter kan kun købes gennem vores godkendte forretningspartnere, leverandører og/eller forhandlere ("partnere"). Under disse omstændigheder videregiver vi dine kontaktoplysninger til sådanne partnere i dit område, så de kan kontakte dig om køb af et produkt, du har prøvet (eller prøver i øjeblikket) eller et andet BullGuard-produkt. Disse partnere er dataansvarlige i egen ret, for så vidt angår de delte kontaktoplysninger, i overensstemmelse med deres egen respektive politik om beskyttelse af personoplysninger. Med undtagelse af videregivelse til partnere, og selvom vi aldrig videregiver dine kontaktoplysninger til tredjeparter til markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke, har vi indgået partnerskab med et reklamenetværk som tredjepart om at vise reklamer på webstedet og administrere vores reklamer på andre websteder. Vores reklamenetværkspartner bruger cookies og webbeacons til at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på webstedet og på andre websteder og bruger disse til at målrette reklamer mod dig ud fra dine interesser. Bemærk, at selvom du fravælger målrettede reklamer, vil du stadig modtage generiske reklamer.

Adgang til og administration af dine oplysninger og indstillinger via din BullGuard-konto

Du kan se og opdatere nogle af dine personoplysninger og indstillinger via din BullGuard-konto, og vi opfordrer dig til at bruge lidt tid på at logge ind på din konto jævnligt med dette formål. Hvis du har spørgsmål om, hvordan du administrerer dine oplysninger og indstillinger via din konto, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet “Hvem vi er, og hvordan du kontakter os” i denne politik.

Oprettelse af en BullGuard-profil og brug af vores forummer

Når du opretter en profil på et BullGuard-forum, bliver dit brugernavn vist på webstedet. Du får mulighed for enten at få vist eller skjule din e-mailadresse og give andre forumbrugere lov til at kontakte dig via e-mail. Når du bruger BullGuards forummer, skal du være klar over, at alle personoplysninger, du sender, kan læses, indsamles og bruges af andre forumbrugere og kan bruges til at sende dig uønskede meddelelser. Du er ansvarlig for de oplysninger, du vælger at sende i BullGuard-forummer.
 


Hvis du gerne vil bede om, at dine personoplysninger fjernes fra BullGuards forummer, skal du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet “Hvem vi er, og hvordan du kontakter os” i denne politik. Bemærk, at vi ikke altid kan fjerne alle oplysninger; hvis dette er tilfældet, vil du få besked om, hvilke oplysninger der ikke kan fjernes, og hvorfor.

Hvornår vi sender dine personoplysninger til andre lande

Dine personoplysninger kan eventuelt overføres til og opbevares på et sted uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) af os eller af vores underleverandører. Hvis vi eller vores underleverandører bruger IT-systemer eller software, der er leveret af ikke-britiske virksomheder, kan dine personoplysninger eventuelt blive lagret på disse ikke-britiske virksomheders servere uden for EØS. Vi vil træffe alle nødvendige foranstaltninger, inden for rimelighedens grænser, for at sikre, at dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med denne politik om beskyttelse af privatlivets fred.

Hvor længe vi sørger for at opbevare dine personoplysninger i sikkerhed

Vi gemmer kun dine personoplysninger, så længe vi rent faktisk har brug for dem. I praksis betyder det, at vi gemmer dine personoplysninger, så længe din BullGuard-konto er aktiv, eller så længe vi har brug for at gemme dine personoplysninger, for at vi fortsat kan levere de tjenesteydelser, du har bedt os om, overholde vores retlige forpligtelser, løse tvister eller håndhæve aftaler. 

Vi gemmer dine personoplysninger i op til 5 år fra lukning af din konto eller udløb af din produktlicens eller afslutning af retssager (hvad der end kommer sidst).

Hvis du lukker din BullGuard-konto, eller hvis den udløber, gemmer BullGuard alle data, som du har taget sikkerhedskopi af til BullGuards servere i mindst 30 dage fra lukning eller udløb af din konto.

Bemærk, at vi eventuelt anonymiserer dine personoplysninger eller bruger dem til statistiske formål. Vi gemmer anonymiserede og statistiske data på ubestemt tid, men vi sørger for at sikre, at ingen personer længere kan identificeres ud fra eller knyttes til sådanne data.
 
Hvis du bruger et BullGuard Small Office Security-produkt

Ved at installere softwaren for BullGuard Small Office Security-produktet på din enhed kan administratoren for dit selskab (dvs. enhver person, der er bemyndiget af licensindehaveren (benævnt "bemyndiget administrator") og/eller enhver person, der er bemyndiget af de bemyndigede administratorer til at føre tilsyn med og administrere brugen af softwaren på de tilladte enheder) under visse omstændigheder afhængig af typen af enhed og de anvendte indstillinger lokalisere din enheds placering, se visse oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, hvilken andre programmer der er installeret på enheden), ændre indhold og blokere for adgang til indhold på din enhed gennem Cloud Admin Portal for produktet. "Licensindehaver" i henhold til nærværende aftales formål betyder den fysiske eller juridiske person, som køber produktabonnementet. Bed licensindehaveren eller din virksomhedsadministrator om nærmere oplysninger.

Hvad med ... cookies og webbeacons

Webstedet bruger cookies til at skelne dig fra andre brugere af webstedet og webbeacons til at vurdere, hvilke sider du går ind på, når du browser på webstedet. Det hjælper os til at give dig en god oplevelse, når du browser på webstedet, og giver os også mulighed for at forbedre webstedet. Vi tillader også tredjeparter at bruge cookies og webbeacons på webstedet. Hvis du ønsker flere oplysninger om brugen af cookies og webbeacons på webstedet, herunder oplysninger om, hvilke formål vi og tredjeparter bruger dem til, kan du se vores politik om cookies.

Hvad med ... sociale medier

Webstedet indeholder sociale medier-funktioner, som f.eks. Like-knappen på Facebook og Del-muligheder. Disse funktioner indsamler eventuelt din IP-adresse og oplysninger om, hvilken side du går ind på, og kan placere en cookie, således at funktionen kan virke korrekt. Sociale medier-funktioner er enten hostet af en tredjepart eller hostet direkte på vores websteder. Dine interaktioner med funktionerne er underlagt politikken om beskyttelse af privatlivets fred hos den virksomhed, der har leveret dem.

Hvad med ... links til tredjeparters websteder

Vores websted kan fra tid til anden indeholde links til og fra websteder fra vores partnernetværk, annoncører og associerede selskaber. Hvis du følger et link til et af disse websteder, bedes du bemærke, at disse websteder har deres egne politikker om beskyttelse af privatlivets fred, og at vi ikke påtager os noget ansvar for disse politikker. Læs politikkerne, før du sender personoplysninger til disse websteder.

Hvordan jeg kan klage

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi har brugt dine personoplysninger på, bedes du kontakte os herom ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnittet “Hvem vi er, og hvordan du kontakter os” i denne politik.

Du har også ret til at indgive en klage til Information Commissioner's Office. Det kan du gøre ved at gå ind på www.ico.org.uk. Selvom du ikke er forpligtet til det, opfordrer vi dig til at kontakte os direkte for at diskutere alle bekymringer, du måtte have, for at give os en mulighed for at løse dem, inden du kontakter Information Commissioner’s Office.

Hvordan vi holder denne politik opdateret

Vi gennemgår og opdaterer denne politik fra tid til anden. Det kan være i forbindelse med en ændring af de produkter eller tjenesteydelser, vi tilbyder, eller det kan være i forbindelse med en lovændring.

Den nemmeste måde at tjekke for opdateringer på er ved at kigge efter den nyeste version af denne politik på webstedet.

Hver gang vi opdaterer vores politik, opdaterer vi politikkens versionsnummer, der står til sidst i politikken, og datoen for, hvornår den pågældende version af politikken trådte i kraft.

Disse vilkår blev sidst opdateret den 30.09.2020.