Sikkerhed til PC Guider

Find al den hjælp, du har brug for, med detaljerede vejledninger til de forskellige aspekter af BullGuard-beskyttelse

Firewall Logfiler

 

Fanen Logfil er en tabel over realtid og opdateret integration af trafiklogfiler genereret af firewall'en. Den viser alle de forbindelser, der har været aktive på din computer.

 

For at gå til denne fane, åbn BullGuard programet og vælg Logs ved at klikke på     knappen fra Firewall sektionen.

 

Tid: Hvornår hændelsen indtraf

 

Hændelse: begivenhedstypen.

Retning: Trafikretning (indkommende eller udgående)
 

Protokol: Protokoltypen (UDP, TCP, ICMP, IGMP osv.) anvendt af forbindelsen.


Lokal: Source IP-adresse (IP-adressen på den computer, der sendte den specifikke pakke).

 

Fjern: destinationen for IP-adressen (den lokale vært).

Program: den eksekverbare fil, som den specifikke forbindelse / informationspakke tilhører.

 

Detaljer: begivenhedsdetaljerne.

Ejer: begivenhedsejer-ID.
 

Brugerinteraktion med Logfiler

Højreklik på et vilkårligt felt i loggen viser en kontekstuel menu med flere indstillinger.


Der er et udvalg af Fjernværtværktøjer tilgængelige for brugeren: Ping (til at kontrollere, om computeren virker – bemærk, at nogle computere ikke svarer på uopfordrede ping), Tracert (viser kommunikationsnoder til den valgte IP-adresse) og Nslookup, (der anmoder om oplysninger om en IP-adresse som f.eks. værtnavn).


Søg efter: giver dig mulighed for at filtrere loggen efter applikationssystem, IP-adresse eller IP-port for den aktuelt valgte begivenhed. Filtreringsfunktionen kan også bruges til at manuelt indtaste et applikationssystem, IP-adresse eller IP-port i søgefeltet og klikke på Søg.

Ryd loggen...: Sletter alle poster i firewall'ens trafiklogfil.

Eksporter som tekstfil: eksporterer loggtabellen som en .csv-fil

 

Undersøg applikationen..: Sætter dig i stand til at udforske filmappen, hvortil en firewall-begivenhed kan være knyttet.

 

Var dette til hjælp?