Sikkerhed til PC Guider

Find al den hjælp, du har brug for, med detaljerede vejledninger til de forskellige aspekter af BullGuard-beskyttelse

Kør Sårbarhedsscanner

 

Trin 1

 

I hovedafsnittet for Sårbarhedsscanneren kan du få adgang til modulets hovedfunktioner via knappen 

 

 

insp_main.png

Aktivér (kun muligt, hvis Sårbarhedsscanneren er Slået fra i Indstillinger): Ved at klikke på denne knap slås Sårbarhedsscanneren til.
Scan (kun muligt, hvis Sårbarhedsscanneren er Slået fra i Indstillinger): Ved at klikke på denne knap startes en anmodet generel oprydning på computeren, hvorunder der søges efter sikkerhedsproblemer.
Status: Fører dig til vinduet Sårbarheder, hvor du kan se, hvilke problemer Sårbarheds-plugin'en har scannet efter, og hvad resultaterne var.

Sårbarhedsscanneren kører som standard en gang om ugen. Hvis modulet slås FRA i BullGuard > Indstillinger, bliver denne baggrundsproces slået fra.

Når Sårbarhedsscanneren er slået fra i Indstillinger, er det muligt at anmode om en scanning ved at klikke på menuknappen (...) i afsnittet Sårbarheder i BullGuards hovedvindue og vælge Scanning.
 

 

Trin 2
 

Sårbarhedsscanneren kører som standard en gang om ugen. Hvis modulet slås FRA i BullGuard > Indstillinger, bliver denne baggrundsproces slået fra.

Når Sårbarhedsscanneren er slået fra i Indstillinger, er det muligt at anmode om en scanning ved at klikke på menuknappen    i afsnittet Sårbarheder i BullGuards hovedvindue og vælge Scan.

 

insp3_man2.png

Trin 3

 

Når oprydningen er udført, skal du klikke igen på menuknappenhttps://www.bullguard.com/getmedia/d505fa9a-c27c-4fd3-b73c-deb52b3fe6b5/drop-down.jpg  og vælge Status.

 

Vinduet Sårbarheder åbnes og viser en detaljeret liste over alt, hvad der er scannet efter, og om det anbefales at udføre en handling.

 

insp3_man3.png

Flere oplysninger: Klik på en vilkårlig sektion for at se typen af registrerede problemer. Her kan du se yderligere oplysninger om, hvorfor værdien af en post anses for at være Sikker, Risikobetonet eller en simpel bemærkning.
 

De områder, som Sårbarhedsscanneren undersøger, er:
 

·         Konfiguration af Windows-opdateringer: Kontrollerer, om dit Windows-styresystem er konfigureret til at downloade og installere sikkerhedsopdateringer i baggrunden.
Hvis brugeren slår automatisk downloading og installering af Windows-opdateringer fra, viser Sårbarhedsscanneren et pop op-vindue med en advarsel.

Hvis du klikker på Se detaljer, kommer du til vinduet Sårbarheder, hvor statussen "Risikobetonet" vises i konfigurationsfeltet for Windows-opdateringer.
 

·         Manglende Windows-sikkerhedsopdateringer: Kontrollerer for manglende Windows-sikkerhedsopdateringer og viser dig dem.

·         Kør automatisk programmer fra flytbare enheder (autorun.inf): Tjekker automatisk for kørsel af mediefiler (autorun.inf) på lokale harddiske og netværksharddiske.

·         Trådløs netværkssikkerhed: Tjekker, om du er forbundet med et sårbart wi-fi-netværk (ingen adgangskode eller WPS slået til). Hvis du klikker på knappen Detaljer, får du vist detaljeret information om trådløse netværk.

·         Netværksprofilsikkerhed: Tjekker status for din netværksprofil og viser dens navn, type og IP. For offentlige IP-adresser på netværk indstillet til Privat vises en advarsel.

·         Åbne porte: Viser en liste over porte, som er åbne, og anbefaler at lukke de apps, der ikke bruges.

·         Digitalt signerede enhedsdrivere: Tjekker, om der er nogen drivere, som ikke er digitalt signerede af Microsoft.

Var dette til hjælp?