Vilkår og betingelser for BullGuard


BAKGRUNN

Denne avtalen gjelder mellom deg, som bruker av dette nettstedet og BullGuard Limited, eieren/eierne av dette nettstedet. Avtalen din om å overholde og være bundet av disse vilkårene og betingelsene, anses å inngås ved din første gangs bruk av dette nettstedet. Hvis du ikke samtykker i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene, skal du umiddelbart slutte å bruke nettstedet.

Ingen del av dette nettstedet er ment å utgjøre et kontraktsfestet tilbud som kan aksepteres. Bestillingen din representerer et kontraktstilbud og vår godkjennelse av dette tilbudet anses som gjeldende når vi sender en leveranse-e-post som indikerer at bestillingen din er effektuert og på vei til deg.

1. Definisjoner og tolkninger
I denne avtalen skal følgende vilkår ha følgende betydning:
«Konto»
betyr samlet den personlige informasjonen, betalingsinformasjonen og legitimasjonen som brukes av brukere til å få tilgang til betalt innhold og/eller kommunikasjonssystemer på nettstedet;
«Transportør»
betyr enhver tredjepart ansvarlig for transport av innkjøpte varer fra lokalene våre til kunder;
«Innhold»
betyr tekst, grafikk, bilder, lyd, video, programvare, datakompileringer og enhver annen form for informasjon som kan lagres på en datamaskin som vises på eller utgjør en del av dette nettstedet;
«Varer»
betyr ethvert produkt som BullGuard Limited annonserer og/eller gjør tilgjengelig for salg gjennom dette nettstedet;
«BullGuard Limited»
betyr BullGuard Limited, et selskap organisert og eksisterende under lovene i Storbritannia, med registrert kontor på Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom, organisasjonsnr.: 04392368;
«Tjeneste»
betyr samlet enhver nettbasert funksjon, ethvert verktøy, enhver tjeneste eller informasjon som BullGuard Limited gjør tilgjengelig gjennom nettstedet enten nå eller i fremtiden;
«Betalingsinformasjon»
betyr enhver opplysning påkrevd for kjøp av varer fra dette nettstedet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kreditt-/debetkortnumre, bankkontonumre og sorteringskoder;
«Kjøpsinformasjon»
betyr samlet enhver bestilling, faktura, følgesedler, kvitteringer eller lignende som kan være i form av papirkopi eller elektronisk form;
«Lokaler»
betyr forretningslokaler i Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom, selskapsnr.: 04392368;
«System»
betyr infrastruktur for nettbasert kommunikasjon som BullGuard Limited gjør tilgjengelig gjennom nettstedet enten nå eller i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nettbasert e-post, meldingstavler, live chat-funksjoner og e-postkoblinger;
«Bruker»/«brukere»
betyr enhver tredjepart som skaffer tilgang til nettstedet og som ikke er ansatt av BullGuard Limited og handler som pålagt i ansettelsen deres; og
«Nettsted»
betyr nettstedet du for øyeblikket bruker (www.bullguard.com) og ethvert underdomene av dette nettstedet med mindre uttrykkelig ekskludert av dettes vilkår og betingelser.

2. Aldersbegrensninger
Personer som er yngre enn 18 år kan kun bruke dette nettstedet under oppsyn av en voksen. Betalingsinformasjon skal kun oppgis av eller med tillatelse av en voksen.

3. Bedriftskunder
Disse vilkårene og betingelsene gjelder kunder som kjøper varer som ledd i sin bedriftsvirksomhet.

4. Immaterielle rettigheter
4.1. I samsvar med unntakene i klausul 5 i disse vilkårene og betingelsene er alt innhold inkludert på nettstedet, med mindre lastet opp av brukere, inkludert men ikke begrenset til tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, videoklipp, datakompileringer, sideoppsett, underliggende kode og programvare eiendommen til BullGuard Limited, våre tilknyttede selskaper eller andre relevante tredjeparter. Ved å fortsette og bruke nettstedet aksepterer du at slikt materiale er beskyttet av gjeldende britiske og internasjonale lover om immaterielle rettigheter og andre lover.
4.2. I samsvar med klausul 6 kan du ikke reprodusere, kopiere, distribuere, lagre eller på noen som helst annen måte gjenbruke materiale fra nettstedet, med mindre annet er oppgitt på nettstedet eller med mindre det er gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette av BullGuard Limited.

5. Tredjeparts immaterielle eiendom
5.1. Med mindre annet er uttrykkelig angitt tilhører alle immaterielle eiendomsrettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett og varemerker i produktbilder og beskrivelser, produsentene eller distributørene av slike produkter som relevant.
5.2. I samsvar med klausul 6 kan du ikke reprodusere, kopiere, distribuere, lagre eller på noen som helst annen måte gjenbruke slikt materiale, med mindre annet er oppgitt på nettstedet eller med mindre det er gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette av den relevante produsenten eller leverandøren.

6. Rimelig bruk av immateriell eiendom
Materiale fra nettstedet kan gjenbrukes uten skriftlig tillatelse der et av unntakene nevnt i kapittel II av Lov om opphavsrett, design og patenter (Copyrights Designs and Patents Act) fra 1988 gjelder.

7. Koblinger til andre nettsteder
Dette nettstedet kan inneholde koblinger til andre nettsteder. Med mindre det er uttrykkelig oppgitt, er ikke disse nettstedene under kontroll av BullGuard Limited eller noen av våre tilknyttede selskaper. Vi aksepterer ikke noe ansvar for innholdet på slike nettstedet og fraskriver oss ethvert ansvar for enhver og alle former for tap eller skade som følger fra bruken av dem. Inkluderingen av en kobling til et annet nettsted på dette nettstedet innebærer ingen tilslutning til nettstedene eller dem som kontrollerer dem.

8. Koblinger til dette nettstedet
De som ønsker å plassere en kobling til dette nettstedet på andre nettstedet kan kun lage en kobling til hjemmesiden for nettstedet www.bullguard.com uten tillatelse på forhånd. Dypkoblinger (dvs. koblinger til bestemte sider på nettstedet) krever uttrykkelig tillatelse fra BullGuard Limited. Du er velkommen til å kontakte oss på email:bullguard.com for mer informasjon.

9. Bruk av kommunikasjonsanlegg
9.1 Ved bruk av forespørselskjemaet eller andre systemer på nettstedet må du gjøre dette i samsvar med følgende regler:
9.1.1. Du må ikke bruke obskønt eller støtende språk;
9.1.2 Du må ikke publisere innhold som er ulovlig eller på andre måter forkastelig. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til innhold som er mobbende, truende, trakasserende, nedsettende, aldersdiskriminerende, kjønnsdiskriminerende eller rasistisk;
9.1.3 Du må ikke publisere innhold som er ment å fremme eller oppfordre til vold;
9.1.4 Vi anbefaler at du publiserer innleggene dine på engelsk, da det er mulig at vi ikke kan svare på henvendelser som sendes inn på andre språk;
9.1.5 Måten du identifiserer deg selv på må ikke være i strid med disse vilkårene og betingelsene eller gjeldende lover;
9.1.6 Du må ikke utgi deg for andre personer, særlig ansatte hos og representanter for BullGuard Limited eller våre tilknyttede selskaper; og
9.1.7 Du må ikke bruke systemet vårt for uautorisert massekommunikasjon, slik som masseutsendelser eller søppelpost.
9.2 Du aksepterer at BullGuard Limited forbeholder seg retten til å overvåke enhver og all kommunikasjon som foretas til oss eller ved bruk av systemet vårt.
9.3 Du aksepterer at BullGuard Limited oppbevare kopier av enhver og all kommunikasjon som foretas til oss eller ved bruk av systemet vårt.
9.4 Du aksepterer at enhver informasjon som du sender til oss gjennom systemet vårt eller posterer på forespørselsskjemaet kan modifiseres av oss på en hvilken som helst måte og frasier deg herved din moralske rett til å identifiseres som forfatteren av slik informasjon. Enhver begrensning som du ønsker på pålegge bruken vår av slik informasjon må formidles til oss på forhånd og vi forbeholder oss retten til å avvise slike vilkår og tilknyttet informasjon.

10. Kontoer
10.1 For å kunne kjøpe varer på dette nettstedet og bruke funksjonene i forespørselsskjemaet kreves det at du oppretter en konto som inneholder bestemte personopplysninger og betalingsinformasjon som kan variere basert på bruken din av nettstedet, da vi ikke krever betalingsinformasjon før du ønsker å foreta et kjøp. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet forsikrer og garanterer du at:
10.1.1 all informasjon du sender inn er nøyaktig og sannferdig;
10.1.2 at du har tillatelse til å sende inn betalingsinformasjon der det kreves tillatelse; og
10.1.3 du vil holde denne informasjonen nøyaktig og oppdatert.
Din oppretting av en konto er videre bekreftelse på forsikringen og garantien din.
10.2 Det anbefales at du ikke deler kontoopplysningene dine, særlig brukernavn og passord. BullGuard Limited aksepterer ikke noe ansvar for noe tap eller skade som påløper som følge av at kontoopplysningene dine deles med andre av deg. Hvis du bruker en delt datamaskin anbefales det at du ikke lagrer kontoopplysningene dine i nettleseren.
10.3 Hvis du har grunn til å tro at kontoopplysningene dine har blitt ervervet av andre uten ditt samtykke, må du umiddelbart kontakte BullGuard Limited for å suspendere kontoen din og kansellere eventuelle ventende uautoriserte kjøp. Vi ber deg om å være oppmerksom på at kjøp kun kan kanselleres før de leveres. I tilfelle et uautorisert kjøp leveres før du melder fra til oss om den uautoriserte karakteren av kjøpet, aksepterer BullGuard ikke noe forpliktelser eller ansvar, og du må ta kontakt med leverandøren oppgitt i kjøpsinformasjonen.
10.4 Når du velger brukernavn kreves det at du følger betingelsene fremsatt ovenfor i klausul 9. Hvis du ikke gjør dette, kan kontoen din suspenderes og/eller slettes.

11. Stenging og kansellering
11.1 Enten BullGuard Limited eller du kan stenge kontoen din. Hvis BullGuard Limited stenger kontoen din, vil du motta melding via e-post og en forklaring på oppsigelsen. Til tross for foregående forbeholder vi oss retten til å stenge uten videre forklaring fra oss.
11.2 Hvis BullGuard Limited stenger kontoen din, vil alle gjeldende eller ventende kjøp på kontoen din kanselleres og ikke leveres.
11.3 BullGuard Limited forbeholder seg retten til å kansellere kjøp uten å oppgi grunner til dette, uansett grunn, før fullføring av betalingen og utsendelse.
11.4 Hvis kjøpet av én eller annen grunn kanselleres før utsendelse, refunderes du eventuelle pengebeløp betalt for disse kjøpene.
11.5 Hvis du av én eller annen grunn sier opp kontoen din, kanselleres eventuelle kjøp som ikke er levert og du refunderes eventuelle pengebeløp betalt for disse kjøpene.

12. Varer, priser og tilgjengelighet
12.1 All prisinformasjon på nettstedet er korrekt på tidspunktet for publisering på Internett. BullGuard Limited forbeholder seg retten til fra til tid annen og som nødvendig å endre priser og forandre eller fjerne spesialtilbud.
12.2 Alle priser på nettstedet inkluderer MVA, når relevant. MVA-nummeret for BullGuard Limited er GB927056322.

13. Levering
13.1 Alle leveranser foretas i form av nedlasting fra nettstedet vårt.

14. Returpraksis
BullGuard Limited bestreber seg på alltid å levere høykvalitets varer som er feilfrie og uten skader. Av og til kan det imidlertid forekomme at varer må returneres. Returer er underlagt disse vilkårene og betingelsene.
14.1 Hvis noen vare utvikler feil innenfor garantiperioden, har du rett til en reparasjon eller utskifting under vilkårene i den garantien.
14.2 Du har lovbestemt rett til en angreperiode. Denne perioden starter så snart bestillingen din er fullført og slutter 7 dager etter at varen er levert. Hvis du forandrer mening om varen innenfor dette tidsrommet, ber vi om at du returnerer den til BullGuard Limited innen 7 arbeidsdager etter mottak. Du er ansvarlig for å betale returkostnadene, hvis du returnerer varen av denne grunnen.

15. Personvern
15.1 Bruk av nettstedet er også underlagt vår personvernpraksis og praksis for informasjonskapsler, som med denne henvisningen er innarbeidet i disse vilkårene og betingelsene. Klikk på koblingene ovenfor for å lese personvern- og informasjonskapselerklæringene våre.
15.2 Hvis du ønsker å blokkere vår plassering av informasjonskapsler på datamaskinen eller enheten din, må du justere innstillingene i nettleseren din for å begrense informasjonskapsler slik som angitt i menyen for nettleseren. Du bør da også vurdere å slette informasjonskapsler som allerede er plassert. For instruksjoner om hvordan du gjør dette må du gå til Hjelp-menyen i nettleseren din.

16. Ansvarsfraskrivelse
16.1 BullGuard Limited gir ingen garantier for eller forsikringer om at nettstedet vil imøtekomme alle dine krav, at det vil ha tilfredsstillende kvalitet, at det vil være egnet for et bestemt formål, at det ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter, at det er kompatibelt med alle systemet, at det vil være sikkert og at all oppgitt informasjon er nøyaktig. Vi gir ingen garantier om noen bestemte resultater fra bruken av tjenestene våre.
16.2 Ingen del av dette nettstedet er ment for å representere råd, og innholdet på dette nettstedet skal ikke brukes som grunnlag for beslutninger eller handlinger av noe slag.
16.3 Ingen del av dette nettstedet er ment for å utgjøre et kontraktsfestet tilbud som kan aksepteres.
16.4 Selv om BullGuard Limited gjør rimelige bestrebelser på å sikre at nettstedet er sikkert og fritt for feil, virus og annen skadelig programvare, tilrådes alle brukere å ta ansvar for sikkerheten for egne personlige opplysninger og datamaskinene sine.

17. Endringer av tjenestene og disse vilkårene og betingelsene
BullGuard Limited forbeholder seg retten til når som helst å endre nettstedet, dets innhold eller disse vilkårene og betingelsene. Du vil være bundet av endringer i vilkårene og betingelsene fra første gang du bruker nettstedet etter at endringene er foretatt. Hvis det foreligger lovfestede krav til at BullGuard Limited endrer vilkårene og betingelsene i forbindelse med salg av varer, vil disse endringene automatisk gjelde for alle ventende bestillinger i tillegg til bestillinger du foretar i fremtiden.

18. Tilgjengelighet til nettstedet
18.1 Tjenesten leveres «som den er» og på «som tilgjengelig» basis. Vi gir ingen garantier for at tjenesten vil være fri for defekter og/eller feil. I maksimal grad tillat under loven gir vi ingen garantier (uttrykte eller impliserte) for egnethet for et bestemt formål, informasjonens nøyaktighet, kompatibilitet og tilfredsstillende kvalitet.
18.2 BullGuard Limited aksepterer ikke noe ansvar for noe forstyrrelse eller manglende tilgjengelighet av nettstedet som følge av eksterne årsaker, inkludert, men ikke begrenset til, svikt i ISP-utstyr, svikt i vertsutstyr, svikt i kommunikasjonsnettverk, strømsvikt, naturlige hendelser, krigshandlinger eller lovfestede begrensninger og sensur.

19. Ansvarsbegrensning
19.1 I maksimal grad tillat under loven, aksepterer BullGuard Limited ikke noe ansvar for noen direkte eller indirekte tap eller skader, forutsigbare eller på annen måte, inkludert enhver indirekte, følgelige, spesielle eller eksempel på skade som følger fra bruken av nettstedet eller informasjon deri. Brukere må være oppmerksom på at de bruker nettstedet og dets innhold på egen risiko.
19.2 Ingen ting i disse vilkårene og betingelsene ekskluderer eller begrenser BullGuard Limiteds ansvar for dødsfall eller personskade som følger av uaktsomhet eller svindel fra BullGuard Limiteds side.
19.3 Ingen ting i disse vilkårene og betingelsene ekskluderer eller begrenser BullGuard Limiteds ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade som følger fra feil leveranse av varer eller ved bruk av feil informasjon inkludert på nettstedet.
19.4 Selv om alle rimelige tiltak har vært iverksatt for å sikre at disse vilkårene og betingelsene er strengt i samsvar med alle lovbestemmelser under lov om urimelige kontraktsvilkår fra 1977 (Unfair Contract Terms Act 1977), og i tilfelle noen av disse vilkårene finnes å være ulovlige, ugyldige eller på andre måter ikke håndhevbare, skal dette vilkåret anses som adskilt fra disse vilkårene og betingelsene og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten av de gjenværende vilkårene og betingelsene. Dette vilkåret gjelder kun innenfor jurisdiksjoner der et bestemt vilkår er ulovlig.

20. Ingen kravsfrafall
I tilfelle at noen part til disse vilkårene og betingelsene ikke hevder en rett eller rettsmiddel inneholdt heri, skal dette ikke konstrueres som et frafall av den retten eller det rettsmidlet.

21. Tidligere vilkår og betingelser
I tilfelle av en konflikt mellom disse vilkårene og betingelsene og eldre versjoner av disse, skal bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene råde med mindre annet er uttrykkelig oppgitt.

22. Tredjeparts rettigheter
Ingen ting i disse vilkårene og betingelsene skal gi noen rettigheter til noen tredjepart. Avtalen som opprettes av disse vilkårene og betingelsene er mellom deg og BullGuard Limited.

23. Kommunikasjon
23.1 Alle meldinger / all kommunikasjon skal meddeles oss enten med post til lokalene våre (se adresse ovenfor), eller med e-post til mail@bullguard.com. En slik melding skal anses å være mottatt 3 dager etter postlegging hvis sendt med A-post, forsendelsedagen hvis e-posten mottas i sin helhet på en arbeidsdag og den neste arbeidsdagen hvis e-posten sendes i helgen eller på en offentlig helligdag.
23.2 BullGuard Limited kan fra tid til annen sende deg informasjon om produktene og/eller tjenestene våre. Hvis du ikke ønsker å motta slik informasjon, ber vi om at du klikker på Stopp abonnement-koblingen i en av e-postene du mottar fra oss.

24. Lover og jurisdiksjon
Disse vilkårene og betingelsene og forholdet mellom deg og BullGuard Limited skal være underlagt og konstrueres i samsvar med lovene i England og Wales, og BullGuard Limited og du er enige om å underkaste dere domstolene i England og Wales og akseptere disse som eneste jurisdiksjon. "

Disse vilkårene ble sist oppdatert den 30.09.2020.