Personvernerklæring

 BullGuard Limited (BullGuard) forplikter seg til å beskytte og respektere din rett til personvern.

Denne erklæringens omfang

Denne erklæringen gir en oversikt over personvernpraksis som følges av BullGuard med hensyn til din bruk av deres nettsted på www.bullguard.com (nettstedet) og dets produkter og tjenester, med mindre vilkårene og betingelsene for produktene eller tjenestene som leveres til deg, fremsetter noe annet.

Vi ber om at du tar deg tid til nøye å lese denne erklæringen, og at du forsikrer deg om at du forstår BullGuards oppfatninger og praksiser når det gjelder din personlige informasjon og hvordan den blir behandlet. Hvis du har bruk for videre klargjøring av et punkt eller veiledning, ber vi deg ta kontakt med oss.

Når du besøker nettstedet eller bruker noen av BullGuards produkter eller tjenester, anses du å akseptere og samtykke til praksisene som beskrives i denne erklæringen.

Informasjon som kan samles inn av BullGuard

BullGuard kan samle inn og behandle følgende data om deg:
-Informasjon som du oppgir. Du kan gi BullGuard informasjon om deg selv ved å fylle inn skjemaer på nettstedet eller ved korrespondanse/samtaler med BullGuard på telefon, e-post, chat eller annen måte. Dette inkluderer informasjon som du oppgir når du registrerer deg for og bruker en BullGuard-konto, kjøper og administrerer produkter, bruker hjelpesenteret eller teknisk kundestøtte, deltar i fora eller andre sosiale media-funksjoner på nettstedet, og hvis du rapporterer et problem med BullGuard-nettstedet eller et produkt. Informasjonen som du oppgir, kan omfatte navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og økonomisk informasjon og kredittkortopplysninger.
-Informasjon som BullGuard samler inn om deg. Når du besøker nettstedet eller bruker deres produkter, kan BullGuard automatisk samle inn følgende informasjon:
  -teknisk informasjon, inkludert Internett-protokoll (IP)-adresse som brukes til å koble datamaskinen eller den mobile enheten din til Internett, påloggingsinformasjon, nettlesertype og versjon, enheter som brukes eller kobles til nettverket ditt fra tid til annen, innstillinger for tidssone, programtillegg for nettleseren, operativsystem og plattform
  -informasjon om besøket ditt, inkludert den fullstendige Uniform Resource Locators (URL)-klikkestrømmen til, gjennom og fra nettstedet (inkludert dato og klokkeslett), produkter du har sett på eller søkt etter, sidens responstid, feil ved nedlasting, lengden på besøket på noen sider, informasjon om sideinteraksjon (for eksempel rulling, klikk og pekerfølsomme koblinger) og metoder som brukes til å bla vekk fra siden
-Informasjon som BullGuard mottar fra andre kilder. BullGuard samarbeider tett med tredjeparter (inkludert for eksempel forretningspartnere og underleverandører av tekniske tjenester, betalingsformidlings- og leveringstjenester, annonsenettverk, analyseleverandører, søkeinformasjonsleverandører, kredittopplysningsbyråer) og kan motta informasjon om deg fra disse.

Informasjonen som BullGuard samler inn om deg og behandler, som beskrevet ovenfor, deles inn i to hovedkategorier: Personlig identifiserbar informasjon (PII), som er informasjon som kan brukes til å identifisere deg som enkeltperson, og Ikke personlig identifiserbar informasjon (NPII), som er informasjon som ikke kan brukes til å identifisere deg som enkeltperson. Generelt er informasjon oppført under overskriften "Informasjon som du oppgir" og "Informasjon som BullGuard mottar fra andre kilder" PII, mens "Informasjon som BullGuard samler inn om deg" er NPII. Der "Informasjon som BullGuard samler inn om deg" inneholder PII-informasjon, anonymiserer BullGuard denne informasjonen for statistiske og analytiske formål. Med unntak av IP-adressen din, som BullGuard kobler til BullGuard-kontoen din i den hensikt å identifisere den geografiske plasseringen din, korrelerer BullGuard aldri NPII med PII i deres besittelse.

Ytterligere innsamling av NPII med hensyn til produkter for mobile enheter

Når du laster ned BullGuards sikkerhets- og antivirusprodukt for mobile enheter og installerer det på den mobile enheten din, samler BullGuard inn ytterligere NPII (ikke-personlig identifiserbar informasjon). Under nedlasting og installering av mobilproduktet samler BullGuard inn NPII ved bruk av Google Analytics Software Development Kit (Googles utviklingspakke for analyseprogramvare) (Analytics SDK). Analytics SDK gjør det mulig for BullGuard å måle brukerinteraksjoner med deres mobilprodukter, ved å samle inn de elektroniske "pingene" som en enhet sender ut hver gang den lander på en ny side under nedlastings- og installeringsprosessen. BullGuard samler inn data om det samlede antallet enheter som lander på hver side, som de kan analysere for å vise statistiske data for de forskjellige typene enheter og de forskjellige språkene som brukes. Analytics SDK brukes ikke av BullGuard til å spore brukerbanene for enkeltenheter og kan ikke kobles av BullGuard til noen personlig identifiserbar informasjon (PII) som de holder om en enkeltperson.
 
Hvis du ikke vil at BullGuard skal samle inn ytterligere NPII, ber vi om at du avstår fra å laste ned og installere mobilprodukter fra BullGuard.

Dette brukes informasjonen til

BullGuard bruker informasjonen om deg på følgende måter:
-PII. BullGuard bruker denne informasjonen:
  -til å overholde sine forpliktelser som følger fra en kontrakt de har inngått med deg og for å levere informasjonen, produktene og tjenestene til deg i henhold til din forespørsel
  -til å levere informasjon til deg om andre BullGuard-produkter og -tjenester som ligner på de du allerede har kjøpt eller etterspurt og fortelle deg om spesialtilbud
  -til å levere påminnelser og varslinger om fornyelse av BullGuard-produkter og -tjenester som du bruker
  -til å informere deg om endringer i BullGuards tjenester eller vilkår
  -til å sikre at innholdet på nettstedet presenteres på den mest effektive måten for deg og datamaskinen din
for å gjøre det mulig for deg å delta i interaktive funksjoner i BullGuard-tjenesten, når du velger å gjøre dette
  -til å levere relevante annonser til deg

-NPII. BullGuard bruker denne informasjonen til å teste, utvikle og forbedre produktene sine, og for å produsere analytiske, statiske og sporende data som hjelper dem:
  -å forstå hvordan du kommer til nettstedet og bruker det
  -å administrere nettstedet og for interne operasjoner, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, undersøkelser, statistikk og spørreundersøkelser
  -å forbedre nettstedet og sikre at innholdet presenteres på den mest effektive måten for brukerne
  -å bruke den som ledd i BullGuards bestrebelser på å holde nettstedet trygt og sikkert
  -å måle eller forstå hvor effektive annonser som leveres til brukerne av nettstedet er, og for å målrette relevant annonsering til brukere etter demografiske opplysninger
  -BullGuard bruker videre NPII som samles inn under nedlasting av mobilprodukter, til å identifisere generelle brukertrender, som kan hjelpe dem med å sikre at nedlastings- og installeringsprosessen for mobilproduktene deres er så effektiv som mulig, og for raskt å identifisere tekniske feil som hindrer brukere fra å laste ned og/eller installere mobilproduktene.

Videreformidling av personlige opplysninger

BullGuard kan dele den personlige informasjonen din med medlemmer i gruppen deres, hvilket betyr datterselskaper, hovedeierselskapet og dette selskapets datterselskaper, som definert i avsnitt 1159 i Storbritannias Companies Act (Lov om bedrifter) 2006.

BullGuard kan også dele informasjonen din med utvalgte tredjeparter, inkludert:
-forretningspartnere, leverandører og underleverandører for gjennomføring av en kontrakt BullGuard eller et medlem av deres gruppe inngår med dem eller deg
-annonsører og annonsenettverk som har bruk for disse dataene til å velge og levere relevante annonser til deg og andre. BullGuard samarbeider med et tredjeparts annonsenettverk for å vise annonser på nettstedet og administrere annonsering av BullGuard på andre nettsteder. BullGuards annonsenettverkpartnere brukere informasjonskapsler og websignaler til å samle inn informasjon om aktivitetene dine på nettstedet og på andre nettsteder, og de bruker disse til å levere målrettet annonsering til deg basert på interessene dine. Vær oppmerksom på at om du velger vekk målrettet annonsering, hindrer ikke dette at du mottar generelle annonser.
-leverandører av analyseteknikker og søkemotorer som bistår BullGuard i forbedringen og optimaliseringen av nettstedet
-kredittopplysningsbyråer i den hensikt å fastsette kredittverdigheten din når dette er en betingelse for at BullGuard inngår en kontrakt med deg

BullGuard kan videreformidle personopplysningene dine til tredjeparter:
-i tilfelle BullGuard selger eller kjøper en bedrift eller aktiva, i hvilket tilfelle BullGuard kan videreformidle personopplysningene dine til den mulige kjøperen eller selgeren av slik virksomhet eller slike aktiva
-hvis BullGuard Limited eller hovedandelen av deres aktiva erverves av en tredjepart, i hvilket tilfelle data som holdes av BullGuard om deres kunder, er ett av aktivaene som overføres
-hvis BullGuard er forpliktet til å bekjentgjøre eller dele personopplysningene dine for å overholde juridiske forpliktelser eller for å kunne håndheve eller anvende deres vilkår og betingelser og andre avtaler inngått med deg, eller for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til BullGuard Limited og deres ansatte, BullGuards kunder eller andre. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner i den hensikt å beskytte mot svindel og redusere kredittrisiko.

Når BullGuard deler din informasjon med en tredjepart, vil det være for et bestemt formål som uttrykkelig er avtalt mellom BullGuard og tredjeparten. BullGuard tillater ikke at tredjeparter bruker personopplysningene dine for noe annet formål enn det formålet som spesifikt er avtalt mellom dem og BullGuard.

Hvor BullGuard lagrer personopplysningene dine og hvordan de sikrer dataene

Dataene som BullGuard samler inn fra deg, kan overføres til og lagres på et sted utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). De kan også behandles av ansatte som driver utenfor EØS, og som arbeider for BullGuard eller én av BullGuards leverandører. Slike ansatte kan blant annet være engasjert i ferdigstilling av bestillingen din, behandling av betalingsinformasjonen din og levering av støttetjenester. Ved å sende inn personopplysningene dine, samtykker du til denne overføringen, lagringen eller behandlingen. Vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at dataene dine behandles på en sikker måte og i samsvar med denne personvernerklæringen.

All informasjon som du oppgir til BullGuard, lagres på sikre servere og krypteres ved bruk av SSL-teknologi. Der BullGuard har gitt deg (eller der du har valgt) et passord som gjør det mulig for deg å få tilgang til bestemte deler av nettstedet deres, har du ansvar for å holde dette passordet hemmelig. BullGuard ber deg om ikke å dele passordet ditt med noen andre.

All betalingsinformasjon som du oppgir, sendes direkte videre til en betalingsformidler over en sikker tilkobling. Det er kun betalingsformidleren som oppbevarer hele kredittkortnummeret. BullGuard lagrer de siste fire sifrene i kredittkortnummeret ditt og utløpsdatoen, slik at de kan tilby deg relevant fornyelse av abonnementer og sende ut påminnelsesmeldinger til deg hvis kortet ditt er utløpt. Under bestillingsprosessen kan du bli omdirigert til sider som driftes av BullGuards nettbaserte betalingsformidler. Slike sider har samme utseende og opplevelse som BullGuards nettsteder, men identifiserer den nettbaserte betalingsformidleren i URL-adressen.

Dessverre er overføring av informasjon over Internett ikke 100 % trygt. Selv om BullGuard gjør sitt beste for å beskytte personopplysningene dine, kan BullGuard ikke garantere sikkerheten for dataene som du overfører til nettstedet – enhver overføring finner sted på egen risiko. Når BullGuard har mottatt informasjonen din, opprettholder de bransjens teknologiske standarder sammen med andre elektroniske, fysiske og prosedyremessige sikkerhetstiltak for å opprettholde sikkerheten for personopplysningene dine og hindre uautorisert tilgang til dem.

Bevaring av data
BullGuard bevarer dataene dine så lenge som BullGuard-kontoen din er aktiv, eller så lenge som informasjonen er nødvendig for at BullGuard skal kunne fortsette å levere tjenester til deg, overholde juridiske forpliktelser, løse tvister eller håndheve avtaler. Hvis du avslutter BullGuard-kontoen din, eller hvis den utløper, oppbevarer BullGuard data som du har sikkerhetskopiert til BullGuards servere, i minst 30 dager fra avslutning eller utløp av kontoen din.

Informasjonskapsler og websignaler
Nettstedet bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av nettstedet og websignaler for å vurdere hvilke sider du går til når du besøker nettstedet. På denne måten kan BullGuard gi deg en god opplevelse når du blar gjennom nettstedet, og det blir i tillegg mulig for BullGuard å forbedre nettstedet. BullGuard gir også utvalgte tredjeparter tillatelse til å bruke informasjonskapsler og websignaler på nettstedet. Du finner mer detaljert informasjon om bruken av informasjonskapsler og websignaler på nettstedet, inkludert informasjon om formålene som BullGuard og tredjeparter bruker dem til, i BullGuards informasjonskapselerklæring som vises senere på denne siden.

Sosiale medier
Nettstedet omfatter funksjoner for sosiale medier, for eksempel Facebooks Liker-knapp og Dele-funksjoner. Disse funksjonene kan samle inn IP-adressen din og informasjon om hvilken side du besøker, og de kan legge inn en informasjonskapsel for at funksjonen skal fungere på riktig måte. Sosiale medier-funksjoner driftes enten av en tredjepart eller driftes direkte på nettstedet vårt. Interaksjonene dine med disse funksjonene styres av personvernpraksis hos selskapet som leverer dem.

Rettighetene dine
Du har rett til å be BullGuard om ikke å behandle personopplysningene dine for markedsføringsformål. Du kan når som helst kontakte oss som vist i den siste delen av denne erklæringen for å håndheve denne retten. Du kan også justere preferanseinnstillingene dine for å velge vekk mottak av BullGuards nyhetsbrev og spørreundersøkelser via BullGuard-kontoen din, og bruke "Avslutt abonnement"-alternativet nederst i e-postpåminnelser for å sikre at du ikke mottar slike e-poster i fremtiden.

Tilgang til og behandling av dataene og preferansene dine gjennom BullGuard-kontoen din
Du kan vise og oppdatere noen innstillinger for PII og preferanser gjennom BullGuard-kontoen din, og vi oppfordrer deg til å ta den nødvendige tiden til regelmessig å logge på kontoen din for dette formålet. Hvis du har spørsmål om hvordan du behandler dataene og innstillingene dine gjennom kontoen din, ber vi deg kontakte oss som vist i siste del av denne erklæringen.

Slik fremmer du en formell forespørsel om informasjonstilgang
Databeskyttelsesloven av 1998 gir deg rett til å få tilgang til informasjon om deg som oppbevares. Retten din til tilgang kan håndheves i samsvar med Databeskyttelsesloven av 1998. Enhver forespørsel om tilgang kan pålegges en avgift på GBP 10 for å dekke BullGuards kostnader i forbindelse med å fremskaffe opplysningene de oppbevarer om deg. Hvis du ønsker å fremme en forespørsel om informasjon, ber vi om at du gjør dette skriftlig ved bruk av Kontakt oss-opplysningene som du finner til slutt i denne erklæringen.

Koblinger til tredjeparts nettsteder
Nettstedet vårt kan fra tid til annen inneholde koblinger til og fra andre nettsteder fra partnernettverk, annonsører og tilknyttede parter. Hvis du følger en kobling til et av disse nettstedene, ber vi deg være oppmerksom på at disse nettstedene har sin egen personvernpraksis, og at vi ikke aksepterer noe ansvar eller erstatningsplikt for denne praksisen. Vi ber om at du leser disse erklæringene før du sender personopplysninger til disse nettstedene.

BullGuard-profilen din og bruk av fora
Når du oppretter en profil i et BullGuard-fora, vises brukernavnet ditt på nettstedet. Du får muligheten til enten å vise eller skjule e-postadressen og å tillate andre brukere på forumet å kontakte deg via e-post. Når du bruker BullGuard-fora, ber vi deg være oppmerksom på at all personlig informasjon som du sender inn der, kan leses, samles inn og brukes av andre brukere av forumet, og den kan brukes til å sende deg uønskede meldinger. Du har ansvaret for informasjonen som du velger å sende inn til BullGuard-fora.
 
Hvis du ønsker å be om at personopplysningene dine fjernes fra BullGuard-fora, ber vi deg kontakte oss som vist til slutt i denne erklæringen. Vær oppmerksom på at det ikke alltid er mulig for BullGuard å fjerne all informasjonen. Hvis dette er tilfelle, informerer vi deg om at informasjonen ikke kan fjernes og hvorfor.

Verv en venn
BullGuard driver en vervetjeneste som gjør det mulig for deg å fortelle vennene dine om BullGuard. Hvis du velger å bruke BullGuards vervetjeneste, må du oppgi navnet og e-postadressen til den/de du vil verve. Du må bare sende inn disse opplysningene hvis du har fått tillatelse til å gjøre dette av vennen din / vennene dine. BullGuard sender vennen din eller vennene dine en e-post én gang for å invitere dem til å besøke BullGuards nettsted. BullGuard beholder navnet og e-postadressen til vennene dine, kun for det formålet å sende denne ene e-posten og spore om verveprosessen var vellykket.
 
Hvis du har fått en e-post fra BullGuard gjennom vervetjenesten og ønsker at opplysningene dine slettes fra BullGuards database, ber vi deg om å kontakte oss som vist til slutt i denne erklæringen for å be om at opplysningene slettes.

Endring av personvernerklæringen vår
Enhver endring som BullGuard gjør av denne personvernerklæringen i fremtiden, blir lagt inn på denne siden 30 dager før den trer i kraft, og du blir varslet på e-post når dette er relevant. Du bør besøke nettstedet regelmessig for å se etter oppdateringer eller endringer av denne personvernerklæringen.

Kontakt
Vi tar i mot spørsmål, kommentarer og forespørsler som gjelder denne personvernerklæringen og ber deg sende disse til support@bullguard.com eller til BullGuard Limited, Customer Relations Department, 9 Devonshire Square, London, EC2M 4YF, UK.

Sist oppdatert desember 2016.
 
 
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER
 
Erklæringens omfang
Denne erklæringen gir informasjon om bruk av informasjonskapsler og websignaler på BullGuards nettsted. Vi ber om at du tar deg tid til å lese og forstå denne erklæringen. Hvis du har spørsmål angående denne erklæringen, ber vi om at du kontakter oss som vist til slutt i denne erklæringen.
 
Ved å fortsette å bla gjennom dette nettstedet, aksepterer du BullGuards bruk av informasjonskapsler og websignaler som fremholdt i denne erklæringen.

Informasjon om BullGuards bruk av informasjonskapsler
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler til å skille deg fra andre brukere av nettstedet. Dette hjelper BullGuard med å gi deg en god opplevelse når du blar gjennom nettstedet og gjør det i tillegg mulig for BullGuard å forbedre nettstedet. En informasjonskapsel er en liten fil med bokstaver og tall som lagres i nettleseren din eller på harddisken i datamaskinen din, hvis du samtykker til dette. Informasjonskapsler inneholder informasjon som overføres til harddisken i datamaskinen din.

BullGuard bruker følgende informasjonskapsler:
-Helt nødvendige informasjonskapsler. Dette er informasjonskapsler som kreves for driften av BullGuards nettsted. De omfatter for eksempel informasjonskapsler som gjør det mulig for deg å logge på sikre områder på nettstedet, bruke en handlekurv eller gjøre bruk av elektroniske faktureringstjenester.
-Informasjonskapsler for analyser og ytelse. Disse gjør det mulig for BullGuard å gjenkjenne og telle antall besøkende og se hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet når de bruker det. Dette hjelper BullGuard til å forbedre hvordan nettstedet fungerer, for eksempel ved å påse at brukerne enkelt kan finne det de leter etter.
-Funksjonelle informasjonskapsler. Disse brukes til å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til BullGuards nettsted. Dette gjør det mulig for BullGuard å tilpasse innholdet til deg personlig, ønske deg velkommen ved navn og huske preferansene dine (for eksempel valg av språk eller område).
-Målrettede informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene registrerer besøket ditt på BullGuards nettsted, sidene du har besøkt, og koblingene du har fulgt. BullGuard bruker denne informasjonen for å gjøre nettstedet og annonsene som vises der, mer relevant i forhold til dine interesser. BullGuard kan også dele denne informasjonen med tredjeparter for dette formålet.
 
Vær oppmerksom på at noen av informasjonskapslene som er oppført ovenfor, plasseres av tredjeparter (inkludert for eksempel annonsenettverk og leverandører av eksterne tjenester, for eksempel analyse av nettrafikk), og vi har ingen kontroll over disse.

Du kan blokkere informasjonskapsler ved å aktivere innstillingen i nettlesere som gjør det mulig å avvise noen eller alle informasjonskapsler. Hvis du bruker innstillingene i nettleseren din til å blokkere alle informasjonskapsler (inkludert viktige informasjonskapsler), kan det være at du ikke får tilgang til hele eller deler av BullGuards nettsted.

Websignaler
BullGuard bruker også websignaler på nettstedet. Dette er usynlige grafiske bilder, også kjent som enkeltpiksel-GIF-er. BullGuard bruker websignaler til å vurdere hvilke sider brukerne av nettstedet går til.
 
Du kan forhindre bruk av websignaler ved å stille inn nettleseren din til ikke å vise bilder, men hvis du bruker denne innstillingen kan det påvirke mulighetene dine til å få tilgang til enkelte av BullGuards tjenester. Se Hjelp-funksjonene i nettleseren din for å finne ut mer om visning av bilder.
 
Kontakt
Vi tar i mot spørsmål, kommentarer og forespørsler som gjelder denne informasjonskapselerklæringen og ber deg sende disse til support@bullguard.com eller til BullGuard Limited, Customer Relations Department, 9 Devonshire Square, London, EC2M 4YF, UK.

Sist oppdatert desember 2016.
 
 
Vi bruker cookies for å sikre at vi gir deg den beste opplevelsen på vår nettside. Ved å fortsette å bla gjennom antar vi at du ikke har noe imot å akseptere cookies. Du kan endre innstillingene for cookies når som helst.