Vanliga frågor

De vanligaste frågorna från våra kunder

Kontinuerligt skydd

Vad är BullGuard Kontinuerligt skydd?

När det gäller datoräkerhet är den automatiska förnyelsen av prenumerationer en industristandard, i synnerhet för Internet Security-program. Det finns en ökande efterfrågan från kunder att ha oavbrutet skydd och därför är det extremt viktigt för majoriteten av dessa kunder att vi erbjuder alternativet för automatisk förnyelse som en del av vårt trygghetspaket. BullGuard införde tjänsten Kontinuerligt skydd (Automatisk förnyelse) som svar på återopllingen mottagen från våra kunder som uppgav att de föredrar att få sina licenser förnyade automatiskt istället för att varje år förnya prenumerationen manuellt.

Om inte annat anges av kunden under inköpsprocessen, kopplas samtliga betalda BullGuard-prenumerationer automatiskt till den automatiska förnyelsetjänsten . När din licensperiod löper ut förnyas din prenumeration automatiskt, vilket säkerställer att virusskyddet inte avbryts.

Din prenumeration förnyas automatiskt 38 ​​dagar före aktuellt utgångsdatum. Du får ett e-postmeddelande 11 dagar innan ditt kredit/kontokort belastas, samt en e-postbekräftelse efter att transaktionen har genomförts klart.

Vilken är anledningen till att ditt bankkort betlastas 38 dagar innan aktuell prenumerationstid löpt ut? Transaktioner kan misslyckas av flera skäl. Det är anledningen till att den automatiska förnyelsen äger rum vid en tidigare tidpunkt, nämligen får att få en tidsfrist att förnya manuellt och därmed undvika att stå utan skydd på grund av att att den automatiska förnyelsen misslyckades.

Was this helpful? Yes No

Thank you! Want an agent to assist you? Chat online

Hittade du det här till hjälp?