BullGuards allmänna villkor


BAKGRUND:

Detta avtal gäller mellan dig, användaren av denna webbplats och BullGuard Limited, ägaren av denna webbplats. Ditt samtycke till att följa och vara bunden av dessa allmänna villkor anses ske första gången du använder webbplatsen. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa allmänna villkor, ska du genast upphöra att använda webbplatsen.

Ingen del av webbplatsen är avsedd att utgöra ett avtalsbud för godkännande. Din beställning utgör ett avtalsbud och vårt godkännande av detta anbud anses ske i samband med att vi skickar ett e-postmeddelande till dig om att din beställning har uppfyllts och har skickats till dig.

1. Definitioner och tolkning
I detta avtal ska följande termer ha följande innebörd:
”Konto”
avser all den personliga information och betalningsinformation samt inloggningsuppgifter som används av användare för att komma åt betalinnehåll och/eller kommunikationssystem på webbplatsen;
”Speditör”
avser tredje part som är ansvarig för transport av inköpta varor från våra lokaler till kunder;
”Innehåll”
avser text, grafik, bilder, ljud, video, programvara, datasamlingar och all annan form av information som kan lagras på en dator som visas på eller utgör en del av denna webbplats;
”Varor”
avser alla produkter som BullGuard Limited marknadsför och/eller gör tillgängliga för försäljning via denna webbplats;
”BullGuard Limited”
avser BullGuard Limited, ett företag som organiserats och lyder enligt lagarna i Storbritannien, som har sitt kontor registrerat på Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom Storbritannien Företagsnr: 04392368;
”Tjänst”
avser alla onlineresurser, verktyg, tjänster och information som BullGuard Limited tillhandahåller via webbplatsen nu eller i framtiden;
”Betalningsinformation”
avser alla uppgifter som krävs för köp av varor på denna webbplats. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, kredit-/betalkortsnummer, bankkontonummer och clearingnummer;
”Inköpsinformation”
avser alla beställningar, fakturor, packsedlar, kvitton och liknande som kan vara i pappersformat eller elektroniskt format;
”Lokaler”
avser vårt kontor på Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom Storbritannien Företagsnr: 04392368;
”System”
avser all infrastruktur för onlinekommunikation som BullGuard Limited gör tillgänglig via webbplatsen nu eller i framtiden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, webbaserad e-post, forum, livechattfunktioner och e-postlänkar;
”Användare”
avser tredje part som använder webbplatsen och inte är anställd av BullGuard Limited men som utför sitt avtalsenliga arbete; och
”Webbplats”
avser den webbplats som du just nu använder (www.bullguard.com) och alla underdomäner för denna webbplats, såvida inget annat uttryckligen anges i underdomänernas egna villkor.

2. Åldersbegränsningar
Personer under 18 år bör använda denna webbplats endast under överinseende av en vuxen. Betalningsinformation måste tillhandahållas av eller med tillstånd av en vuxen.

3. Affärskunder
Dessa allmänna villkor gäller för kunder som köper varor som en del av sin verksamhet.

4. Immateriell egendom
4.1 Enligt undantagen i klausul 5 av dessa allmänna villkor tillhör allt innehåll på webbplatsen, såvida det inte laddats upp av användare, inklusive, men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, videoklipp, datasamlingar, sidlayout, underliggande kod och programvara BullGuard Limited, våra dotterbolag eller andra relevanta tredje parter. Genom att fortsätta att använda webbplatsen bekräftar du att sådant material skyddas enligt gällande immateriella egendomslagar och andra lagar i Storbritannien och internationellt.
4.2 Enligt klausul 6 har du inte rätt att reproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på annat sätt återanvända material från denna webbplats, om inte annat anges på webbplatsen eller om du fått uttryckligt skriftligt tillstånd att göra det av BullGuard Limited.

5. Tredje parts immateriella rättigheter
5.1 Om inget annat uttryckligen anges tillhör alla immateriella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt och varumärken, i produktbilder och beskrivningar tillverkarna och distributörerna av sådana produkter där det är tillämpligt.
5.2 Enligt klausul 6 har du inte rätt att reproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på annat sätt återanvända material, om inte annat anges på webbplatsen eller om du fått uttryckligt skriftligt tillstånd att göra det av relevant tillverkare eller leverantör.

6. Skälig användning av immateriell egendom
Material från webbplatsen får återanvändas utan skriftligt tillstånd då något av undantagen som beskrivs i kapitel III i Copyright Designs and Patents Act 1988 gäller.

7. Länkar till andra webbplatser
Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Om inget annat uttryckligen anges står dessa webbplatser inte under kontroll av BullGuard Limited eller våra samarbetspartner. Vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser och frånsäger oss ansvar för all eventuell förlust eller skada som uppkommer vid användning av dem. Förekomsten av en länk till en annan webbplats på denna webbplats innebär inget godkännande av den länkade webbplatsen i sig, eller av de som tillhandahåller den.

8. Länkar till denna webbplats
De som önskar placera en länk till denna webbplats på andra webbplatser kan göra detta endast till startsidan för webbplatsen www.bullguard.com, utan föregående tillstånd. Djuplänkning (dvs. länkar till specifika sidor på webbplatsen) kräver uttryckligt tillstånd från BullGuard Limited. Kontakta oss via e-post på mail@bullguard.com om du vill veta mer.

9. Användning av kommunikationsfunktioner
9.1 När du använder frågeformuläret eller något annat system på webbplatsen, ska detta ske enligt följande regler:
9.1.1 Du får inte använda oanständigt eller vulgärt språk;
9.1.2 Du får inte skicka innehåll som är olagligt eller på annat sätt stötande. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, innehåll som är kränkande, hotande, trakasserande, nedsättande, åldersdiskriminerande, sexistiskt eller rasistiskt;
9.1.3 Du får inte skicka innehåll som är avsett att främja eller provocera våld;
9.1.4 Vi rekommenderar att information skickas på engelska, eftersom vi kanske inte kan svara på förfrågningar som gjorts på något annat språk;
9.1.5 Det sätt på vilket du identifierar dig får inte bryta mot dessa allmänna villkor eller annan tillämplig lagstiftning;
9.1.6 Du får inte utge dig för att vara någon annan person, särskilt anställda eller representanter för BullGuard Limited eller våra dotterbolag; och
9.1.7 Du får inte använda vårt system för obehörig masskommunikation, t.ex. skräppost.
9.2 Du är införstådd med att BullGuard Limited förbehåller sig rätten att övervaka all kommunikation som skickas till oss eller skickas med hjälp av vårt system.
9.3 Du är införstådd med att BullGuard Limited kan spara kopior på all kommunikation som skickas till oss eller skickas med hjälp av vårt system.
9.4 Du är införstådd med att all information du skickar till oss via vårt system eller anger i frågeformuläret kan ändras av oss på valfritt sätt, och du avsäger dig härmed din moraliska rätt till att identifieras som författare av sådan information. Eventuella begränsningar som du vill ålägga vår användning av sådan information ska meddelas oss i förväg, och vi förbehåller oss rätten att avvisa sådana villkor och tillhörande information.

10. Konton
10.1 För att köpa varor på denna webbplats och för att använda frågeformuläret måste du skapa ett konto med vissa personuppgifter och betalningsinformation, som kan variera beroende på hur du använder webbplatsen eftersom vi kanske inte behöver betalningsinformation förrän du vill göra ett köp. Genom att fortsätta att använda denna webbplats utfäster och garanterar du att:
10.1.1 all information du tillhandahåller är korrekt och sanningsenlig;
10.1.2 du har behörighet att tillhandahålla betalningsinformation när behörighet kan krävas; och
10.1.3 du kommer att hålla denna information korrekt och uppdaterad.
När du skapar ett konto ger du ytterligare bekräftelse på din utfästelse och garanti.
10.2 Vi rekommenderar att du inte delar dina kontouppgifter, i synnerhet ditt användarnamn och lösenord. BullGuard Limited åtar sig inget ansvar för eventuella förluster eller skador som uppkommer till följd av att du delar dina kontouppgifter. Om du använder en delad dator rekommenderar vi att du inte låter webbläsaren spara dina kontouppgifter.
10.3 Om du har skäl att tro att någon annan har fått åtkomst till dina kontouppgifter utan tillstånd, ska du kontakta BullGuard Limited omedelbart för att stänga ditt konto och avbryta eventuella obehöriga köp som håller på att genomföras. Observera att köp inte kan avbrytas när varorna väl har skickats. I händelse av att ett obehörigt köp har skickats innan du har meddelat oss om att det skett olovligt, åtar sig BullGuard Limited inget ansvar och du bör ta kontakt med den speditör som anges i inköpsinformationen.
10.4 När du väljer ditt användarnamn måste du följa de villkor som anges ovan i klausul 9. Om du inte gör det kan det leda till att ditt konto upphävs och/eller tas bort.

11. Uppsägning
11.1 Både du och BullGuard Limited kan avsluta ditt konto. Om BullGuard Limited avslutar ditt konto, meddelas du via e-post och får en förklaring till varför det avslutades. Oaktat ovanstående förbehåller vi oss rätten att avsluta kontot utan att uppge en orsak.
11.2 Om BullGuard Limited avslutar ditt konto avbryts alla pågående eller väntande köp på kontot och varorna skickas inte.
11.3 BullGuard Limited förbehåller sig rätten att avbryta köp utan angiven orsak innan betalningen har bearbetats och varorna skickats.
11.4 Om köp av någon anledning avbryts innan varorna skickas, återbetalas du alla belopp som betalats för dessa köp.
11.5 Om du avslutar ditt konto avbryts alla köp som inte har skickats, och du återbetalas alla belopp som betalats för dessa köp.

12. Varor, priser och tillgänglighet
12.1 All prisinformation på webbplatsen är korrekt när den publiceras. BullGuard Limited förbehåller sig rätten att ändra priser och ändra eller ta bort specialerbjudanden med jämna mellanrum och efter behov.
12.2 Alla priser på webbplatsen är inklusive moms, när så är tillämpligt. BullGuard Limiteds momsnummer är GB927056322.

13. Leverans
13.1 Alla leveranser sker via nedladdning från vår webbplats.

14. Returpolicy
BullGuard Limited strävar efter att alltid tillhandahålla högkvalitativa varor som är felfria och oskadade. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att returnera varor. Returer regleras av dessa allmänna villkor.
14.1 Om fel uppstår på några varor under garantiperioden, är du berättigad till reparation eller utbyte enligt villkoren i tillämplig garanti.
14.2 Du har rätt till en lagstadgad ångerrättsperiod. Ångerrättsperioden börjar gälla när beställningen har genomförts och upphör 7 arbetsdagar efter att varorna har levererats. Om du ändrar dig angående varorna inom denna period, kan du returnera dem till BullGuard Limited inom 7 arbetsdagar efter att du mottagit leveransen. Du ansvarar för transportkostnaderna om varor returneras av denna anledning.

15. Sekretess
15.1 Användning av webbplatsen styrs också av våra sekretess- och cookiepolicyer, som genom denna hänvisning ingår i dessa allmänna villkor. Klicka på länkarna ovan för att läsa sekretess- och cookiepolicyerna.
15.2 Om du vill avregistrera dig så att vi inte kan placera cookies på din dator eller enhet, ändrar du webbläsarens inställningar och begränsar cookies enligt anvisningarna i webbläsarmenyn. Dessutom kan du ta bort cookies som redan har placerats. Anvisningar om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpmeny.

16. Ansvarsfriskrivning
16.1 BullGuard Limited lämnar inga garantier eller utfästelser om att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, att den kommer vara av tillfredsställande kvalitet, att den kommer att vara lämplig för ett visst ändamål, att den inte kommer att bryta mot rättigheterna för tredje part, att den kommer att vara kompatibel med alla system, att den kommer att vara säker och att all tillhandahållen information kommer att vara korrekt. Vi utfärdar inga garantier om specifika resultat av användningen av våra tjänster.
16.2 Ingen del av webbplatsen är avsedd att tolkas som råd och innehållet på denna webbplats får inte användas som grund för beslut eller åtgärder.
16.3 Ingen del av webbplatsen är avsedd att utgöra ett avtalsbud för godkännande.
16.4 Trots att BullGuard Limited gör rimliga ansträngningar för att se till att webbplatsen är säker och fri från fel, virus och andra skadliga program, tillråds alla användare att ansvara för sin egen säkerhet och säkerheten för sina egna personuppgifter och datorer.

17. Ändringar av tjänsten och dessa allmänna villkor
BullGuard Limited förbehåller sig rätten att när som helst ändra webbplatsen, dess innehåll eller dessa allmänna villkor. Du kommer att vara bunden av ändringarna av de allmänna villkoren från den första gången du använder webbplatsen efter att ändringarna börjat gälla. Om BullGuard Limited enligt lag måste ändra de allmänna villkoren gällande försäljning av varor, börjar dessa ändringar att gälla automatiskt för alla väntande beställningar, samt alla dina framtida beställningar.

18. Webbplatsens tillgänglighet
18.1 Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och på ”som tillgänglig”-basis. Vi lämnar ingen garanti för att tjänsten kommer att vara fri från defekter och/eller fel. Så långt lagen tillåter ger vi inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) för lämplighet för ett visst ändamål, kompatibilitet eller tillfredsställande kvalitet, och inte heller för att informationen är korrekt.
18.2 BullGuard Limited åtar sig inget ansvar för eventuella störningar av webbplatsen, eller i händelse av att webbplatsen blir otillgänglig, då detta sker till följd av yttre orsaker, inklusive, men inte begränsat till, ISP-utrustningsfel, värdutrustningsfel, kommunikationsnätverksfel, strömavbrott, naturfenomen, krigshandlingar eller juridiska begränsningar och censur.

19. Ansvarsbegränsning
19.1 Så långt lagen tillåter åtar sig BullGuard Limited inget ansvar för några direkta eller indirekta förluster eller skador, förutsebara eller av annat slag, inklusive eventuella indirekta skador, följdskador, särskilda skador eller straffrelaterade skador som uppstår på grund av användning av webbplatsen eller den information som webbplatsen innehåller. Användare bör vara medvetna om att de använder webbplatsen och dess innehåll på egen risk.
19.2 Ingenting i dessa allmänna villkor undantar eller begränsar BullGuard Limiteds ansvar för dödsolyckor eller personskador som beror på vårdslöshet eller bedrägeri från BullGuard Limiteds sida.
19.3 Ingenting i dessa allmänna villkor undantar eller begränsar BullGuard Limiteds ansvar för några direkta eller indirekta förluster eller skador som uppkommer på grund av felaktig leverans av varor eller tilltro till felaktig information på webbplatsen.
19.4 Även om alla ansträngningar har gjorts för att se till att dessa allmänna villkor strikt följer tillämpliga bestämmelser i Unfair Contract Terms Act 1977, ska alla eventuella villkor som visar sig vara olagliga, ogiltiga eller på annat sätt icke verkställbara betraktas som frånskilda från dessa allmänna villkor, och ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten för de återstående allmänna villkoren. Detta villkor ska endast tillämpas inom jurisdiktioner där ett visst villkor är ogiltigt.

20. Ingen avsägelse
I händelse av att någon part av dessa allmänna villkor inte uppfyller en rättighet eller ersättning som anges häri, ska det inte betraktas som en avsägelse av den rättigheten eller ersättningen.

21. Tidigare allmänna villkor
I händelse av konflikt mellan dessa allmänna villkor och eventuella tidigare versioner av dessa ska bestämmelserna i dessa allmänna villkor ha företräde om inget annat uttryckligen anges.

22. Tredje parts rättigheter
Ingenting i dessa allmänna villkor ska ge några rättigheter till tredje part. Avtalet som upprättas genom dessa allmänna villkor är mellan dig och BullGuard Limited.

23. Kommunikation
23.1 Alla meddelanden/all kommunikation ska skickas till oss antingen per post till våra lokaler (se adressen ovan) eller via e-post till mail@bullguard.com. Ett sådant meddelande anses ha mottagits 3 dagar efter avsändandet om det skickas med ordinarie post, sändningsdagen om e-postmeddelandet tas emot i sin helhet under en arbetsdag och nästa arbetsdag om e-postmeddelandet skickas över veckoslutet eller på en allmän helgdag.
23.2 BullGuard Limited kan emellanåt skicka information till dig om våra produkter och/eller tjänster. Om du inte vill ta emot sådan information kan du klicka på länken Avsluta prenumeration i ett e-postmeddelande från oss.

24. Lagar och jurisdiktion
Dessa allmänna villkor och förhållandet mellan dig och BullGuard Limited regleras och tolkas enligt lagstiftningen i England och Wales, och du och BullGuard Limited samtycker till att underordna er den exklusiva domsrätten i England och Wales.

Dessa villkor uppdaterades senast 30.09.2020.