BullGuards vilkår og betingelser

BAGGRUND:

Denne aftale gælder mellem dig, som brugeren af dette websted, og BullGuard Limited, som ejeren/ejerne af dette websted. Din indforståelse af, at du skal overholde, og at du er bundet af nærværende vilkår og betingelser, anses for at finde sted ved din første brug af webstedet. Hvis du ikke accepterer at være bundet af nærværende vilkår og betingelser, skal du stoppe med at bruge webstedet med det samme.

Ingen del af dette websted har til hensigt at udgøre et kontraktmæssigt tilbud, der kan accepteres. Din ordre udgør et kontraktmæssigt tilbud, og vores godkendelse af det tilbud anses for at finde sted, når vi har sendt dig en e-mail, som angiver, at ordren er blevet gennemført og er på vej til dig.

1. Definitioner og fortolkning
I denne aftale skal følgende begreber have følgende betydninger:
"Konto"
betyder samlet de personlige oplysninger, betalingsoplysninger og loginoplysninger, som bruges af brugere for at få adgang til betalt indhold og/eller nogen form for kommunikationssystem på webstedet;
"Transportør"
betyder enhver tredjepart, der er ansvarlig for at transportere købte varer fra vores sted til kunder;
"Indhold"
betyder al tekst, grafik, billeder, lyd, video, software, datakompilationer og alle andre former for oplysninger, der kan lagres på en computer, der vises på eller udgør en del af dette websted;
"Varer"
betyder alle de produkter, som BullGuard Limited reklamerer for og/eller stiller til rådighed til salg gennem dette websted;
"BullGuard Limited"
betyder BullGuard Limited, en virksomhed, der er oprettet og eksisterer i henhold til lovgivningen i Storbritannien, med hjemsted på adressen Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom Virksomhedsnr.: 04392368;
"Tjeneste"
betyder samlet alle online faciliteter, værktøjer, tjenester eller informationer, som BullGuard Limited stiller til rådighed gennem webstedet, enten nu eller i fremtiden;
"Betalingsoplysninger"
betyder alle de oplysninger, der kræves for køb af varer fra dette websted. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, kredit-/betalingskortnumre, bankkontonumre og registreringsnumre til banker/pengeinstitutter;
"Købsoplysninger"
betyder samlet alle ordrer, fakturaer, følgesedler, kvitteringer eller lignende, der kan være i trykt eller elektronisk form;
"Sted"
betyder vores forretningssted, som er Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom Virksomhedsnr.: 04392368;
"System"
betyder enhver online kommunikationsinfrastruktur, som BullGuard Limited stiller til rådighed gennem webstedet, enten nu eller i fremtiden. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, webbaseret e-mail, internetfora, livechat-faciliteter og e-mail-links;
"Bruger"/"Brugere"
betyder enhver tredjepart, som får adgang til webstedet, og som ikke er ansat af BullGuard Limited og handler under udøvelsen af deres job; og
"Websted"
betyder det websted, som du bruger i øjeblikket (www.bullguard.com) og alle underdomæner til dette websted, medmindre det udtrykkeligt er undtaget i deres egne vilkår og betingelser.

2. Aldersbegrænsninger
Personer under 18 år må kun bruge dette websted under opsyn af en voksen. Betalingsoplysninger skal leveres af eller med tilladelse fra en voksen.

3. Virksomhedskunder
Disse vilkår og betingelser gælder for kunder, der køber varer under udøvelsen af deres forretningsvirksomhed.

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder
4.1 I henhold til undtagelserne i klausul 5 i disse vilkår og betingelser tilhører alt indhold på webstedet, medmindre det er uploadet af brugere, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydklip, videoklip, datakompilationer, sidelayout, underliggende kode og software, BullGuard Limited, vores associerede selskaber eller andre relevante tredjeparter. Ved fortsat at bruge webstedet anerkender du, at sådant materiale er beskyttet af de gældende britiske og internationale love om intellektuel ejendomsret og andre love.
4.2 I henhold til klausul 6 må du ikke reproducere, kopiere, distribuere, gemme eller på anden måde genbruge materiale fra webstedet, medmindre andet er angivet på webstedet, eller medmindre du har modtaget udtrykkelig, skriftlig tilladelse til at gøre sådan af BullGuard Limited.

5. Tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder
5.1 Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, tilhører alle intellektuelle ejendomsrettigheder herunder, men ikke begrænset til, ophavsret og varemærker, i produktbilleder og beskrivelser producenterne eller distributørerne af sådanne produkter alt efter omstændighederne.
5.2 I henhold til klausul 6 må du ikke reproducere, kopiere, distribuere, gemme eller på anden måde genbruge sådanne materialer, medmindre andet er angivet på webstedet, eller medmindre du har modtaget udtrykkelig, skriftlig tilladelse til at gøre sådan af den relevante producent eller leverandør.

6. Fair brug af intellektuelle ejendomsrettigheder
Materiale fra webstedet kan genbruges uden skriftlig tilladelse, hvor undtagelser, der er beskrevet i Kapitel III i Copyright Designs og Patents Act 1988, er gældende.

7. Links til andre websteder
Dette websted kan indeholde links til andre websteder. Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er disse websteder ikke under BullGuard Limiteds eller vores associerede selskabers kontrol. Vi påtager os intet ansvar for indholdet af sådanne websteder og fraskriver os ansvaret for ethvert og alle former for tab eller skader, der er et resultat af brugen af dem. Når vi inkluderer et link til et andet websted på dette websted, implicerer det ikke nogen anbefaling af webstederne i dem selv eller af dem, der kontrollerer dem.

8. Links til dette websted
Dem, der ønsker at linke til dette websted på andre websteder, må kun linke til webstedets startside, www.bullguard.com, uden forudgående tilladelse. Dyblinkning (dvs. links til bestemte sider på webstedet) kræver udtrykkelig tilladelse fra BullGuard Limited. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os via e-mail på mail@bullguard.com.

9. Brug af kommunikationsfaciliteter
9.1 Når du bruger forespørgselsformularen eller andre systemer på webstedet, skal du gøre dette i overensstemmelse med følgende regler:
9.1.1 Du må ikke bruge uanstændigt eller vulgært sprog;
9.1.2 Du må ikke indsende indhold, som er ulovligt eller på anden vis stødende. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, indhold, der er stødende, truende, chikanerende, æreskrænkende, aldersdiskriminerende, kønsdiskriminerende eller racistisk;
9.1.3 Du må ikke indsende indhold, der har til hensigt at fremme eller tilskynde til vold;
9.1.4 Det tilrådes, at forespørgsler skrives på engelsk, da vi muligvis ikke kan svare på forespørgsler, der indsendes på andre sprog;
9.1.5 De måder, som du identificerer dig selv på, må ikke overtræde disse vilkår og betingelser eller gældende love;
9.1.6 Du må ikke udgive dig for at være andre, især medarbejdere og repræsentanter for BullGuard Limited eller vores associerede selskaber; og
9.1.7 Du må ikke bruge vores system til uautoriseret massekommunikation, såsom "spam" eller "uønskede e-mails".
9.2 Du er indforstået med, at BullGuard Limited forbeholder sig retten til at overvåge al kommunikation til os eller ved hjælp af vores system.
9.3 Du er indforstået med, at BullGuard Limited kan gemme kopier af al kommunikation til os eller ved hjælp af vores system.
9.4 Du er indforstået med, at alle de oplysninger, som du sender til os gennem vores system eller sender i forespørgselsformularen, kan ændres af os på en hvilken som helst måde, og du giver herved afkald på dine moralske rettigheder til at blive identificeret som forfatteren til sådanne oplysninger. Alle de begrænsninger, som du måtte ønske at pålægge vores brug af sådanne oplysninger, skal kommunikeres til os på forhånd, og vi forbeholder os retten til at afvise sådanne vilkår og tilhørende information.

10. Konti
10.1 Hvis du vil købe varer på dette websted og bruge forespørgselsformularfaciliteterne, skal du oprette en konto, der indeholder visse personlige oplysninger og betalingsoplysninger, som kan variere på baggrund af din brug af webstedet, da vi muligvis ikke kræver betalingsoplysninger, før du ønsker at foretage et køb. Ved fortsat at bruge dette websted tilkendegiver og garanterer du, at:
10.1.1 alle de oplysninger, som du indsender, er korrekte og sande;
10.1.2 du har tilladelse til at angive betalingsoplysninger, i tilfælde hvor tilladelse kan være påkrævet; og
10.1.3 du vil holde disse oplysninger nøjagtige og opdaterede.
Når du opretter en konto, er det en yderligere bekræftelse af din garanti og tilkendegivelse.
10.2 Det anbefales, at du ikke deler dine kontooplysninger, især dit brugernavn og adgangskode, med andre. BullGuard Limited påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader, som du pådrager dig, som følge af, at du deler dine kontooplysninger. Hvis du bruger en delt computer, anbefales det, at du ikke gemmer dine kontooplysninger i internetbrowseren.
10.3 Hvis du har grund til at tro, at en anden har skaffet sig adgang til dine kontooplysninger uden dit samtykke, skal du kontakte BullGuard Limited med det samme for at stille din konto i bero og annullere alle uautoriserede køb, der kan være under behandling. Vær opmærksom på, at køb kun kan annulleres, før de afsendes. I tilfælde af at et uautoriseret køb afsendes, inden du informerer os om det uautoriserede køb, påtager BullGuard Limited sig intet ansvar eller erstatningsansvar, og du skal tage kontakt til transportøren, som er angivet i købsoplysningerne.
10.4 Når du vælger dit brugernavn, skal du overholde de vilkår, der er anført herover i klausul 9. Enhver undladelse af dette vil kunne medføre, at din konto stilles i bero og/eller slettes.

11. Opsigelse og annullering
11.1 Din konto kan enten opsiges af BullGuard Limited eller dig. Hvis BullGuard Limited opsiger din konto, bliver du underrettet via e-mail, og du får en forklaring på årsagen til opsigelsen. Til trods for ovenfornævnte forbeholder vi os retten til at opsige din konto uden at angive årsagerne dertil.
11.2 Hvis BullGuard Limited opsiger din konto, bliver aktuelle eller afventende køb på din konto annulleret og vil ikke blive afsendt.
11.3 BullGuard Limited forbeholder sig retten til at annullere køb uden at angive årsagen, uanset årsagen, inden betalingen og afsendelsen behandles.
11.4 Hvis køb er blevet annulleret af en hvilken som helst årsag inden afsendelsen, vil du få refunderet eventuelle pengebeløb, som du har betalt i forbindelse med de køb.
11.5 Hvis du opsiger din konto, annulleres ikke-afsendte køb, og du vil få refunderet eventuelle pengebeløb, som du har betalt i forbindelse med de pågældende køb.

12. Varer, priser og tilgængelighed
12.1 Alle prisoplysninger på webstedet er korrekte, når de lægges online. BullGuard Limited forbeholder sig retten til at ændre priser og ændre eller fjerne eventuelle særtilbud fra tid til anden og efter behov.
12.2 Alle priser på webstedet er inklusive moms, hvor det måtte være relevant. BullGuard Limiteds momsnummer er GB927056322.

13. Levering
13.1 Alle leveringer foretages via download fra vores websted.

14. Returpolitik
BullGuard Limited stræber altid efter at levere varer af høj kvalitet, der er fri for fejl og ubeskadigede. Indimellem kan det dog være nødvendigt at returnere en vare. Returneringer er underlagt disse vilkår og betingelser.
14.1 Hvis varerne udvikler fejl i deres garantiperioden, er du berettiget til en reparation eller udskiftning i henhold til vilkårene i den garanti.
14.2 Du har en lovbestemt ret til en "fortrydelsesperiode". Denne periode begynder så snart din ordre er fuldført og slutter syv arbejdsdage efter, at varerne er blevet leveret. Hvis du ombestemmer dig om varerne i denne periode, skal du returnere dem til BullGuard Limited inden for syv dage fra modtagelsen. Du er ansvarlig for at betale forsendelsesomkostningerne, hvis varerne returneres af denne årsag.

15. Beskyttelse af personlige oplysninger
15.1 Brugen af webstedet er også underlagt vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookie-politikker, som er medtaget i disse vilkår og betingelser med denne reference. Klik på linkene ovenfor for at se politikken om beskyttelse af personlige oplysninger og cookie-politikkerne.
15.2 Hvis du ønsker at fravælge, at vi placerer cookies på din computer eller enhed, skal du justere din internetbrowsers indstillinger til at begrænse cookies, som det er beskrevet i din internetbrowsers menu. Det er også muligt, at du ønsker at slette cookies, der allerede er blevet placeret. Du kan finde instruktioner om, hvordan du gør dette, i din internetbrowsers hjælpemenu.

16. Ansvarsfraskrivelser
16.1 BullGuard Limited giver ingen garanti for eller erklæring om, at webstedet opfylder dine behov, at det vil være af tilfredsstillende kvalitet, at det vil være egnet til et bestemt formål, at det ikke vil krænke tredjeparters rettigheder, at det vil være kompatibelt med alle systemer, at det vil være sikkert, og at alle oplysninger er nøjagtige. Vi garanterer ikke for nogen specifikke resultater af brugen af vores tjenester.
16.2 Ingen del af dette websted har til hensigt at udgøre rådgivning, og indholdet af dette websted skal ikke gøres gældende, når du tager beslutninger eller foretager nogen former for handling.
16.3 Ingen del af dette websted har til hensigt at udgøre et kontraktmæssigt tilbud, der kan accepteres.
16.4 Selvom BullGuard Limited i rimelig grad bestræber sig på at sikre, at webstedet er sikkert og fri for fejl, virus og anden malware, rådes alle brugere til at tage ansvar for deres egen sikkerhed, for deres personlige oplysninger og deres computere.

17. Ændringer til tjenesten og disse vilkår og betingelser
BullGuard Limited forbeholder sig retten til når som helst at ændre webstedet, dets indhold eller disse vilkår og betingelser. Du vil være bundet af ændringerne til vilkårene og betingelserne fra den første gang, hvor du bruger webstedet efter ændringerne. Hvis BullGuard Limited pålægges at foretage ændringer til vilkår og betingelser for salg af varerne ved lov, vil disse ændringer automatisk finde anvendelse på alle aktuelle afventende ordrer og alle de ordrer, der afgives af dig i fremtiden.

18. Webstedets tilgængelighed
18.1 Tjenesten leveres "som den er" og "som den er tilgængelig". Vi giver ingen garanti for, at tjenesten vil være fri for defekter og/eller fejl. I det størst mulige omfang, der er tilladt ved lov, giver vi ingen garantier (udtrykkelige eller underforståede) for egnethed til et bestemt formål, nøjagtigheden af oplysninger, kompatibilitet og tilfredsstillende kvalitet.
18.2 BullGuard Limited påtager sig intet ansvar for afbrydelser eller manglende tilgængelighed af webstedet, som skyldes udefrakommende årsager herunder, men ikke begrænset til, fejl i internetudbyderens udstyr, fejl i udstyret til hosting, kommunikationsnetværksfejl, strømsvigt, naturbetingede hændelser, krigshandlinger eller juridiske begrænsninger og censur.

19. Ansvarsbegrænsning
19.1 I det størst mulige omfang, der er tilladt ved lov, påtager BullGuard Limited sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab eller skader, forudsigelige eller på anden vis, herunder indirekte skader, følgeskader, særlige eller pønalerstatningsskader som følge af brugen af webstedet eller oplysningerne heri. Brugerne bør være opmærksomme på, at de bruger webstedet og dets indhold på egen risiko.
19.2 Intet i disse vilkår og betingelser undtager eller begrænser BullGuard Limiteds ansvar for død eller personskade som følge af forsømmelighed eller bedrageri på BullGuard Limiteds vegne.
19.3 Intet i disse vilkår og betingelser undtager eller begrænser BullGuard Limiteds ansvar for direkte eller indirekte tab eller skader i forbindelse med forkert levering af varerne eller i forbindelse med tilliden til forkerte oplysninger, der findes på webstedet.
19.4 Selvom vi har gjort alt for at sikre, at disse vilkår og betingelser nøje overholder de relevante bestemmelser i Unfair Contract Terms Act 1977, betragtes det vilkår for det tilfælde, at nogen af disse vilkår anses til at være ulovlige, ugyldige eller på anden måde uigennemførlige, for at være adskilt fra disse vilkår og betingelser og vil ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende vilkår og betingelser. Dette vilkår gælder kun i jurisdiktioner, hvor et bestemt vilkår er forbudt.

20. Ingen frafaldelse
I tilfælde af at nogen part til disse vilkår og betingelser undlader at udøve nogen rettigheder eller noget retsmiddel heri, skal dette ikke fortolkes som et afkald på den pågældende rettighed eller det pågældende retsmiddel.

21. Tidligere vilkår og betingelser
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse vilkår og betingelser og tidligere versioner deraf, har bestemmelserne i disse vilkår og betingelser forrang, medmindre det på anden vis er udtrykkeligt anført.

22. Tredjeparts rettigheder
Intet i disse vilkår og betingelser skal pålægge nogen rettigheder på nogen tredjepart. Aftalen, som er opstået af disse vilkår og betingelser, er mellem dig og BullGuard Limited.

23. Kommunikation
23.1 Alle meddelelser/al kommunikation skal gives til os enten med post til vores sted (se ovenstående adresse) eller via e-mail til mail@bullguard.com. En sådan meddelelse vil blive anset for at være modtaget tre dage efter afsendelse, hvis den blev sendt som A-post, afsendelsesdagen, hvis e-mailen modtages i sin helhed på en arbejdsdag, og næste arbejdsdag, hvis e-mailen sendes i en weekend eller på en helligdag.
23.2 BullGuard Limited kan fra tid til anden sende dig oplysninger om vores produkter og/eller tjenester. Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne oplysninger, skal du klikke på linket "Frameld" i en af de e-mails, som du modtager fra os.

24. Lovgivning og jurisdiktion
Disse vilkår og betingelser og forholdet mellem dig og BullGuard Limited er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i England og Wales, og BullGuard Limited og du er indforstået med, at den eksklusive jurisdiktion er underlagt domstolene i England og Wales.

Disse vilkår blev sidst opdateret den 30.09.2020.