Sikkerhed til PC Guider

Find al den hjælp, du har brug for, med detaljerede vejledninger til de forskellige aspekter af BullGuard-beskyttelse

Hjemmenetværksscannerens rapporter

The Home Network Scanner reports section is an archive containing reports from current and previous scans (on-demand). You can access it by either selecting Reports from the drop down button in the Home Network Scanner box, or by accessing the Messaging Centre > Home Network Scanner section.
 

Afsnittet med Hjemmenetværksscannerens rapporter er et arkiv, der indeholder rapporter over aktuelle og tidligere scanninger (anmodet). Du kan tilgå dem ved enten at vælge Rapporter via knappen Vis andre handlinger (...) i Hjemmenetværksscannerens felt eller ved gå til afsnittet Meddelelsescenter > Hjemmenetværksscanner.
 

Igangværende: Viser en aktuel scanning. Under denne fane kan du se, hvor langt en aktuel hjemmenetværksscanning er nået, sætte den på pause eller stoppe den. Ved at klikke på den aktuelle scanning vises oplysninger om enheden, der scannes, og netværket, som enheden er forbundet til.
 

Aktivitet: Bliver tilgængelig, når en scanning er færdig, og viser en liste over rapporter for nylig udførte hjemmenetværksscanninger (viser datoen og klokkeslæt for hver scanning).
Ved at klikke på en rapport under fanen Aktivitet kan du vælge knappen Se detaljer, som åbner den tilsvarende Hjemmenetværksscannerrapport.

Rapporten viser:

·         Datoen og klokkeslættet for, hvornår scanningen blev udført;

·         Navnet på det netværk, du var forbundet til på tidspunktet for scanningen (hvis der er registreret flere netværksforbindelser, vises i stedet antallet af netværk);

-          Listen over forbundne enheder

Bemærk: Fra dette vindue har du ikke adgang til og/eller kan redigere netværks- og enhedsoplysninger.

Var dette til hjælp?