Sikkerhed til PC Guider

Find al den hjælp, du har brug for, med detaljerede vejledninger til de forskellige aspekter af BullGuard-beskyttelse

Scan netværk og enheder (anmodet)

Når BullGuard Premium Protection er installeret, kan du bruge funktionerne i Hjemmenetværksscanneren til at tjekke sikkerheden for dine netværk og de enheder, der er forbundet til dem. Der er to metoder til at udføre en anmodet scanning:

1.    1.    Fra BullGuards grænseflade kan du bruge rullemenuen Vis andre handlinger  i Hjemmenetværksscannerens felt, og vælge Mit netværk, og dernæst klikke på knappen Scan.

Følgende oplysninger vises i Mit netværk:
 

  -  Det eller de overvågede netværk, som din enhed aktuelt er forbundet til (hvis du holder musen hen over et netværk, vises knappen Detaljer, som åbner en side med Netværksdetaljer);
 

  -  Antallet af online-enheder;
 

  -  En liste over online- og offline-enheder, der er forbundet til det aktuelle netværk (ved at holde musen hen over en online-enhed på listen fremkommer yderligere muligheder for at redigere enhedens navn og/eller ændre enhedens type).

2.   1.    På BullGuards grænseflade skal du trykke på knappen Vis andre handlinger   i Hjemmenetværksscannerens felt og vælge Scan netværk i rullemenuen.
 

Uanset hvilken af ovenstående scanningsmetoder, du bruger, starter en anmodet scanning, som giver følgende oplysninger:

Netværksoplysninger

Generelt:

·         Antallet af aktive netværksforbindelser;

·         Antallet af online-enheder;

·         Forbindelsestype (wi-fi eller LAN);

·         Navnet på netværksadapteren.

Detaljeret (tilgængelig via knappen “Detaljer”):

·         Netværksadapterens navn;

·         Forbindelsestype (wi-fi eller LAN);

·         Antallet af online-enheder;

·         Netværksegenskaberne: netværkstype, MAC-adresse, IPv4 -adresse, undernetmaske og krypteringsmetode (for trådløse forbindelser).Enhedsoplysninger

Generelt:

·         Enhedstypen (med undtagelse af routere kan enhedstypen ændres via indstillingen “Ændre type”);

·         IP-adressen;

·         Enhedens navn (kan redigeres; hvis enhedens navn ikke er tilgængelig, vises "Ukendt enhed");

·         Forhandleren af netværksadapteren.


Detaljeret (tilgængelig i vinduet "Enhedsside", der kan tilgås ved at klikke på den tilsvarende enheds boks i “Hjemmenetværksstatus”):
·         Enhedstypen (med undtagelse af routere kan enhedstypen ændres via indstillingen “Ændre type”);

·         IP-adressen;

·         Enhedens navn (kan redigeres);

·         Forhandleren af netværksadapteren;

·         Enhedens online-/offline-status;

·         MAC-adressen;

·         Navnet på og typen af det netværk, som enheden er forbundet til;

·         Enhedens sikkerhedsstatus - angiver, om enheden udsætter dit netværk for eksterne angreb eller ej:
 

o    Hvis enheden er sikker, vises en meddelelse om, at enheden ikke udsætter dit netværk for angreb;
 

o    Hvis enheden kan udnyttes til angreb, men ikke viser en webgrænseflade, hvortil der kan knyttes et link, oplyser den viste meddelelse, at enheden kan udsætte dit netværk for eksterne angreb, og anbefaler dig at tjekke "Avanceret visning" for at få flere detaljer.
 

o    Hvis enheden kan udnyttes til angreb og gør en webgrænseflade, hvortil et link kan knyttes, udsat, viser afsnittet "Avanceret visning" en liste over alle portene, et link til flere oplysninger om porten, der er tilgængelig udefra (ved at klikke på portnummeret), samt en knap “Se, hvad andre kan se”.
 

o    Indstillingen “Avanceret visning” nederst i vinduet viser en liste over alle åbne porte (som kan udnyttes til angreb) med tilhørende oplysninger (portnummer og -type, tjenestens navn og en beskrivelse); i tilfælde af åbne porte bliver du anbefalet, hvad du skal gøre, og du kan klikke på portnummeret for at få vist flere oplysninger.

Scanningsresultater

Efter udførelse af en anmodet scanning, og hvis et BullGuard-vindue stadig er åbent, åbnes et vindue med Hjemmenetværksstatus oven på det.
 

Afhængig af scanningsresultatet vises der forskellige meddelelser i vinduet:
 

·         Hvis der ikke registres nogen usikre enheder, vises meddelelsen: “Ingen problemer fundet” sammen med antallet af online-enheder og en knap Scan igen, som vil starte en ny anmodet scanning.

·         Hvis der identificeres enheder, der kan udnyttes til angreb, vises meddelelsen: "Netværk udsat for potentielle angreb", og de udløsende enheder er markeret med orange og står øverst på listen. Knappen Scan igen starter en ny anmodet scanning.Vinduet Hjemmenetværksstatus viser altid:
 

·         Forbindelsesnavn og -type: Ved at holde musen hen over et netværk vises knappen Detaljer, som åbner vinduet Netværksdetaljer.

·         Listen over online- og offline-enheder: Ved at holde musen hen over en enhed på listen vises et redigeringsikon, der bruges til at redigere enhedsnavn, og indstillingen Ændre type, der bruges til at vælge en anden enhedstype (ikke tilgængelig for routere og offline-enheder).

Bemærk: Hvis scanningsvinduet eller et andet BullGuard-vindue lukkes under en anmodet scanning, vises meddelelserne med scanningsresultaterne i form af advarsler i skærmens nederste højre hjørne. Hvis du klikker på linket "Mere info", åbnes vinduet Hjemmenetværksstatus. 

Sådan bruges scanningsresultaterne
 

Med Hjemmenetværksscanneren kan du tjekke, om enhederne i dit netværk har nogen eksterne åbne porte, hvilket betyder, at de kan udsætte dit netværk for eksterne trusler.
 

Ud fra oplysningerne fra scanneren kan du tage de nødvendige skridt for at gøre enhver enhed, der kan udnyttes, sikker:
 

1.    Første skridt er at tjekke din enheds instruktionsmanual for at se, om der er særlige oplysninger, der kan hjælpe med at løse det rapporterede problem (således at enheden ikke kan udnyttes til angreb);

2.    Hvis instruktionsmanualen ikke indeholder de nødvendige oplysninger, anbefales det at kontakte producenten af enheden for at få hjælp. Det anbefales ikke at ignorere oplysningerne fra Hjemmenetværksscanneren.

 

Var dette til hjælp?