Sikkerhed til PC Guider

Find al den hjælp, du har brug for, med detaljerede vejledninger til de forskellige aspekter af BullGuard-beskyttelse

Scan netværk og enheder (realtid)

Hvis Hjemmenetværksscanneren er slået til, udføres en realtidsscanning hvert minut og identificerer:

 

Nye netværksforbindelser

Hvis en ny netværksforbindelse identificeres, udsender BullGuard en notifikation i skærmens nederste højre hjørne:

  - Ved at vælge indstillingen Overvågning føjes det nye netværk til en liste over overvågede netværk og starter en førstescanning af dette netværk, som svarer til en anmodet scanning

  -  Ved at vælge indstillingen Ignorer føjes det nye netværk til en liste over ignorerede netværk, hvilket betyder, at netværket ikke vil blive overvåget af Hjemmenetværksscanneren. Hvis du senere vælger at oprette forbindelse til et netværk på listen over ignorerede netværk, vil netværket ikke blive overvåget. Hvis du ønsker, at Hjemmenetværksscanneren skal overvåge et ignoreret netværk, er du nødt til først at fjerne det fra listen over ignorerede netværk (se afsnittet Indstillinger i denne vejledning).

  -  Hvis du vælger at lukke notifikationen ved hjælp af x-knappen uden at vælge en af de mulige indstillinger (Overvåg eller Ignorer), bliver den registrerede netværksforbindelse ignoreret én gang, og notifikationen vises igen, hvis enheden senere forsøger at oprette forbindelse til samme netværk.

 

Nytilsluttede enheder

Når en ny enhed forbindes til et af de overvågede netværk, udfører Hjemmenetværksscanneren en scanning af enheden for at identificere, om den kan udsætte netværket for angreb. Dernæst udsender BullGuard en notifikation i skærmens nederste højre hjørne:


 

  -  Ved at trykke på Se detaljer åbnes vinduet Mit netværk, hvor du kan udføre en anmodet scanning og se oplysninger om de netværk, som din enhed for nylig er blevet forbundet til, og de online-enheder og offline-enheder, der forbundet til dine netværk (se afsnittet om anmodede scanninger i denne vejledning).     
  -  Hvis den forbundne enhed kan udnyttes til angreb, angiver notifikationen, at enheden muligvis udsætter dit netværk for risiko, og den nye enhed markeres med orange på listen over enheder, der er tilgængelige i Mit Netværk.


 

Var dette til hjælp?