BullGuards retningslinjer for personvern

Om disse retningslinjene

Disse vilkårene beskriver hvordan vi vil bruke dine personlige data når du bruker våre nettsider på www.bullguard.com og alle funksjoner tilgjengelig via BullGuard (enten online eller via BullGuard-produkter) («nettsiden»), eller bruker eller kjøper av våre produkter og tjenester.

Vi tilveiebringer disse retningslinjene for å sikre at du forstår hvilke personopplysninger vi kan samle og oppbevare om deg, hva vi kan bruke dem til og hvordan vi kan holde dem trygge. Du har juridiske rettigheter til å få tilgang til personopplysningene vi har lagret om deg, og til å kontrollere hvordan vi bruker dem, som også er forklart.

Du kan lese og skrive ut retningslinjene i sin helhet, eller klikke på lenkene nedenfor for å se spesifikk informasjon om:

Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss
Personopplysninger vi innhenter om deg
Hva vi bruker dine personopplysninger til
Nårvi trenger ditt samtykke for å bruke personopplysningene
Hvilke personopplysninger du er lovmessig forpliktet til å oppgi
Din rett til å vite hvilke personopplysninger vi oppbevarer og til å kontrollere hvordan vi bruker dem.
Automatisert beslutningstaking og profilering
Når vi deler dine personopplysninger med andre
Slik sørger vi for at personopplysningene er sikre
Betaling gjennom nettstedet
Hvordan vi bruker dine personopplysninger i markedsføring
Tilgang til og administrering av data og innstillinger på BullGuard-kontoen
Oppretting av BullGuard-profil og bruk av forumene
Når vi sender personopplysningene dine til andre land
Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene
Hva med ... informasjonskapsler og usynlige sporingsbilder
Hva med ... sosiale medier
Hva med ... lenker til eksterne nettsider
Slik kan du klage
Hvordan vi holder disse retningslinjene oppdatert

Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss

Vi er BullGuard Limited, et selskap registrert i England og Wales under registreringsnummer 04392368. Den registrerte kontoradressen vår er Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom.

Slik kontakter du oss:
 • Skriftlig, på adressen BullGuard Limited, Data Team, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom ved å sende mail til data@bullguard.com

Personopplysninger vi innhenter om deg

Vi kan innhente:
 • Personlige data du oppgir til oss. Du kan gi oss informasjon om deg selv ved å fylle ut skjemaer på nettsiden eller ved å korrespondere med oss via telefon, e-post, chat eller på andre måter. Dette inkluderer informasjon du oppgir når du registrerer og bruker en BullGuard-konto, prøver, kjøper og administrerer produkter, bruker hjelpesenteret eller teknisk kundestøtte, tar del i forum eller andre funksjoner i sosiale medier på nettsiden, og når du rapporterer et problem med nettsiden eller et produkt. Informasjonen du oppgir kan inkludere navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og økonomiske opplysninger og kredittkortinformasjon.
 
 • Personopplysninger vi innhenter når du bruker nettstedet og produktene våre. Vi kan innhente:
   
  • teknisk informasjon, inkludert internettprotokolladressen (IP) brukt for å koble sammen datamaskinen eller den mobile enheten din til Internett, din innloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, enheter brukt eller som kobler seg til nettverket ditt fra tid til annen, tidssoneinnstilling, tilleggsprogram for nettleser og nettleserversjon, operativsystem og plattform;
  • informasjon om besøket inkludert den fullstendige klikkestrømmen til, gjennom og fra nettstedet via nettstedsadressen (URL) (inkludert dato og tidspunkt); produkter du har sett på eller søkt etter; sideresponstider, nedlastingsfeil, varighet av besøk til visse sider, informasjon om sideinteraksjon (f.eks. skrolling, klikk, musepek), og metoder brukt for å gå vekk fra siden;
  • elektroniske "ping" sendt ut av din mobile enhet hver gang den lander på en ny side under produktinstallasjon og nedlasting av programvare for mobilsikkerhet og antivirusprodukter;
  • hvis du har lastet ned programvare under Small Office Security-produkter, og valgt å tillate spesifikke funksjoner, informasjon om hvilke andre apper som er installert på enheten din.
 
 • Personopplysninger vi får fra andre kilder. Vi samarbeider tett med tredjeparter (inkludert, for eksempel, forretningspartnere og underleverandører innen tekniske, betalings- og leveringstjenester, reklamenettverk, leverandører for analysefunksjonalitet, leverandører for søkeinformasjon, kredittreferansebyråer) og kan motta informasjon om deg fra dem. 

Informasjonen vi innhenter om deg, som beskrevet over, faller inn i to brede kategorier: Personlig identifiserbar informasjon ("PII"), som er informasjon som kan bli brukt til å identifisere deg som enkeltperson og ikke-personlig identifiserende informasjon ("IPII"), som er informasjon som ikke kan bli brukt til å identifisere deg som en enkeltperson. Generelt vil informasjon som er angitt under overskriftene " Personopplysninger du oppgir til oss" og " Personopplysninger vi mottar fra andre kilder" være PII, mens " Personopplysninger vi innhenter når du bruker nettstedet og produktene våre" vil være IPII. Når " Personopplysninger vi innhenter når du bruker nettsiden og produktene våre" inneholder noen som helst PII, vil vi anonymisere informasjonen for statistiske og analytiske formål. Med unntak av din IP-adresse, som vi vil koble til BullGuard-kontoen for å kunne identifisere din geografiske plassering, vil vi aldri korrelere IPII med PII som vi har lagret.
 
Hva vi bruker dine personopplysninger til

Vi bruker personopplysninger på følgende måter:
 
 • PII (husk - dette er "personopplysningene du oppgir til oss" og "personopplysningene vi mottar fra andre kilder")

  Vi vil bruke denne informasjonen:
   
  • til å gi deg informasjonen, produktene og tjenestene som du ber om;
  • til å gi deg markedsføringsinformasjon i samsvar med dine markedsføringsinnstillinger (se "Slik bruker vi dine personopplysninger til markedsføring" )
  •  
  • til å gi deg påminnelser og varsler om fornyelse av BullGuard-produktene og -tjenestene du bruker.
  • til å varsle deg om forandringer av produktene våre eller tjenester eller vilkår;
  • til å sikre at innholdet fra siden er presentert på den mest effektive måten for deg og enheten;
  • til å la deg delta i interaktive funksjoner i tjenesten vår, dersom du ønsker det;
  • til å håndtere og administrere virksomheten vår;
  • til å gjennomgå og forbedre våre produkter og tjenester.
 
 • IPII (husk - dette er "personopplysninger vi innhenter når du bruker nettstedet og produktene")

   Vi vil bruke denne informasjonen:
   
  • til å teste, utvikle og forbedre våre produkter;
  • til å produsere analyse-, statistikk- og sporingsdata;
  • til å forstå hvordan brukre får tilgang til og bruker siden;
  • til å administrere siden og for intern drift, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og undersøkelser;
  • til å forbedre siden for å sikre at innholdet presenteres på den mest effektive måten for brukerne;
  • som en del av våre tiltak for å holde siden trygg og sikker;
  • for å måle eller forstå effektiviteten av reklame gitt til brukerne av siden og for å målrette relevant reklame mot brukere, basert på målgrupper.
  • I tilfelle av elektroniske "ping" som innhentes under nedlasting av mobile produkter, for å fange opp statistisk informasjon om totalt antall enheter som lander på hver side og hvilke typer enheter og språk som brukes, og for å identifisere generelle brukertendenser som kan hjelpe oss å med å sikre at nedlastings- og installasjonsprosessen for de mobile produktene er så effektiv som mulig, og for å raskt identifisere eventuelle tekniske feil som hindrer brukere fra å laste ned og/eller installere mobile produkter.

Når vi trenger ditt samtykke for å bruke personopplysningene

Selv omvi alltid vil at du skal være oppmerksom på hvordan vi bruker dine personopplysninger, betyr ikke dette nødvendigvis at vi er nødt til å spørre deg om ditt samtykke før vi bruker dem. i den daglige driften av virksomheten vår kan vi bruke dine personopplysninger uten å be om ditt samtykke, fordi:
 
 • vi inngår og utfører våre forpliktelser i henhold til en kontrakt med deg;
 • vi må bruke dine personopplysninger for våre egne legitime formål (for eksempel som administrering og styring av virksomheten og forbedring av produktene våre), og dette vil ikke komme i veien for dine personvernrettigheter.

Vi ber kun om samtykke i markedsføringsøyemed. Vi henviser til avsnittet "Slik bruker vi dine personopplysninger for markedsføring" for å lese om samtykke angående markedsføring.

Hvilke personopplysninger du er lovmessig forpliktet til å oppgi

Du er ikke lovmessig forpliktet til å oppgi noen som helst av dine personopplysninger, men merk at hvis du velger å ikke oppgi slike personopplysninger, kan vi være ute av stand til å tilby våre produkter og tjenester.

Din rett til å vite hvilke personopplysninger vi oppbevarer og til å kontrollere hvordan vi bruker dem.

Du har en juridisk rett til å vite hvilke personopplysninger vi innehar om deg - såkalt innsynsrett. Du kan utøve denne retten når som helst, ved å sende oss en skriftlig forespørsel. Merk brevet med "Innsynsrett" og send det til oss via post eller e-post, ved hjelp av detaljene i avsnittet "Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss"

Du har også rett til å:
 
 • hindre at dine personopplysninger brukes i markedsføringsøyemed (se "Slik bruker vi dine personopplysningerfor markedsføring"  for ytterligere informasjon);
 • få uriktige personopplysninger korrigert, blokkert eller slettet;
 • komme med innvendinger mot automatiske beslutninger fattet om deg eller at dine personopplysninger brukes til profileringsformål (se "Automatisert beslutningstaking og profilering" 
 • komme med innvendinger dersom vi bruker dine personopplysninger på måter som sannsynligvis kan skade eller plage deg;
 • begrense vår bruk av dine personopplysninger;
 • kreve at vi sletter dine personopplysninger;
 • kreve at vi gir deg, eller en person utpekt av deg, et eksemplar av personopplysninger du har gitt oss i et strukturert elektronisk skjema, f.eks. en CSV-fil.

Du finner fullstendig informasjon om dine rettigheter for personopplysninger og omstendigheter der du har mulighet til å utøve dem på nettsiden til Information Commissioner's Office, www.ico.org.uk.

Det kan også være nyttig å lese avsnittet "Få tilgang til og administrere dine opplysninger og innstillinger på BullGuard-kontoen" .

Automatisert beslutningstaking og profilering

Vi bruker ikke automatisert beslutningstaking eller profilering.

Du har rett til å be oss om å ikke fatte automatiserte beslutninger om deg eller bruke dine personopplysninger for profileringsformål. Se avsnittet "Din rett til å vite hvilke personopplysninger vi oppbevarer og til å kontrollere hvordan vi bruker dem".

Når vi deler dine personopplysninger med andre

Vi kan dele dine personopplysninger med andre virksomheter som er en del av BullGuard-gruppen.


Vi kan også dele opplysningene med utvalgte tredjeparter utenfor BullGuard-gruppen, inkludert:
 • eventuelle forretningspartnere, leverandører og underleverandører vi samarbeider med for å tilby deg produktene og tjenestene du har bedt oss om;
 • annonsører og annonsenettverk som trenger opplysningene for å velge og tilveiebringe relevante annonser til deg og andre;
 • analyse- og søkemotorleverandører som hjelper oss i forbedringen og optimaliseringen av siden;
 • kredittreferansebyråer i den hensikt av å vurdere din kredittverdighet der dette er en betingelse for at vi skal inngå en kontrakt med deg. 

Vi kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter i enkelttilfeller, for eksempel hvis:
 • vi selger eller kjøper en virksomhet eller ressurser, i hvilket tilfelle vi kan dele dine personopplysninger med den potensielle selgeren eller kjøperen av nevnte virksomhet eller ressurser;
 • Hvis BullGuard Limited eller mesteparten av ressursene er tatt over av en tredjepart, i hvilket tilfelle personopplysninger vi innehar om våre kunder vil utgjøre en del av de overførte ressursene;
 • Hvis vi er forpliktet til dele dine personopplysninger for å rette oss etter en juridiske forpliktelser eller for å håndheve eller anvende våre brukervilkår og andre avtaler inngått med deg, eller for å beskytte rettigheter, eiendom, eller sikkerheten til BullGuard Limited og selskapets personale, kunder og andre. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre virksomheter og organisasjoner for å beskytte mot svindel og redusere kredittrisiko. 

Når vi deler opplysningene dine med en tredjepart, vil det være for et spesifikt formål som er uttrykkelig avtalt mellom oss og tredjeparten. Vi tillater ikke tredjeparter å bruke opplysningene dine til andre formål enn de som spesifikt er avtalt mellom oss og dem.

Slik sørger vi for at personopplysningene er sikre

Vi tar alle forholdsregler for å sikre at personopplysningene dine forblir sikre. Sikkerhetstiltakene våre inkluderer:  
 • å kun lagre personopplysninger på sikre servere.
 • å bruke tredjeparter som er spesialister på levering av betalingsmåter for behandling av betalinger utført gjennom nettsidene våre (les mer i avsnittet "Betaling gjennom nettsidene våre";
 • å forsikre at vårt personale får regelmessig opplæring i datasikkerhet;
 • å arkivere minst mulig på papir og sikre at slike dokumenter oppbevares på låste kontorer;
 • å holde brannmurer og antivirusprogrammer oppdaterte, for å minimere faren for uautorisert adgang til systemer.

Husk at du er ansvarlig for å holde passordene dine sikre. Hvis vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord som gir deg tilgang til visse deler av nettsiden vår (eller logger deg på BullGuard-kontoen din eller Cloud Admin Portal), er du ansvarlig for å holde passordet ditt hemmelig. Ikke gi passordet ditt til noen.

Uheldigvis er ikke sending av informasjon via internett helt sikkert. Selv om vi gjør alt i vår makt for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten for personopplysninger som sendes til nettstedet vårt. Du sender personopplysninger for egen risiko. Når vi har mottatt personopplysningene dine, bruker vi strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner (noen av disse er beskrevet over) for å prøve å hindre uautorisert adgang.

Betaling gjennom nettstedet

Alle betalinger utføres gjennom betalingsbehandling over en sikker tilkobling. Det er kun betalingsbehandleren som lagrer hele betalingskortnummeret eller kontoinformasjonen din. Under prosessen vil du bli videresendt til sider som drives av vår betalingsbehandler. Slike sider vil opprettholde designet og følelsen til siden vår, men vil vise varemerket til betalingsbehandleren. De vil også tilby automatisk fornyelse av abonnementer og varsle deg med påminnelser hvis kortet ditt har utløpt.

Slik bruker vi dine personopplysninger til markedsføring

Vi vil legge opplysninger om deg inn i markedsføringsdatabasen hvis:
 • du kjøper våre produkter eller bruker dem under en gratis prøveperiode;
 • du har sagt til en tredjepart at du vil at de skal gi oss dine kontaktopplysninger, slik at vi kan sende deg oppdateringer om våre produkter.
 • du har registrert en BullGuard-konto og har angitt under registreringen at du vil motta markedsføringskommunikasjon;

Hvis opplysningene dine er med i markedsføringsdatabase, vil vi sende deg kommunikasjon angående markedsføring via e-post eller SMS.

Hvis du ønsker å forandre markedsføringsinnstillingene dine, kan du til enhver tid gjøre dette ved å:
 • klikke på lenkene for avslutt abonnement eller bortvalg, som vises nederst i alle våre e-poster med markedsføring;
 • oppdatere dine foretrukne innstillinger via BullGuard-kontoen din eller Cloud Admin Portal-kontoen;
 • kontakte oss ved å bruke detaljene i avsnittet "Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss" i disse retningslinjene.

Noen BullGuard-produkter er bare tilgjengelig for kjøp gjennom våre godkjente forretningspartnere, leverandører og/eller forhandlere («Partnere»). Under slike omstendigheter deler vi kontaktopplysningene dine med disse partnerne i ditt område, så de kan kontakte deg om å kjøpe et produkt du har prøvd (eller prøver nå), eller andre BullGuard-produkter. Disse partnere vil være datakontrollører i seg selv med hensyn til deling av slik kontaktinformasjon, i samsvar med deres egne respektive retningslinjer for personvern. Lagre for formidling til partnere, mens vi ellers aldri deler dine kontaktopplysninger med tredjeparter for markedsføringsformål uten ettertrykkelig tillatelse, men vi samarbeider med et eksternt annonseringsnettverk for å vise annonser på nettstedet og for å administrere annonser på andre nettsider. Vår annonsenettverkspartner bruker informasjonskapsler og usynlige sporingsbilder for å innhente informasjon om din aktivitet på nettstedet og andre nettsider, og bruker dette til å gi deg målrettede annonser, basert på dine interesser. Legg merke til at bortvalg av målrettet reklame vil ikke hindre deg i å motta generisk reklame.

Tilgang til og administrering av data og innstillinger på BullGuard-kontoen

Du kan vise og oppdatere noen av innstillingene for personopplysninger og preferanser gjennom BullGuard-kontoen, og vi oppfordrer deg til å ta deg tid til å logge inn på kontoen med jevne mellomrom for å gjøre dette. Hvis du har spørsmål om hvordan du administrerer opplysninger og innstillinger gjennom kontoen din, ta kontakt ved å bruke detaljene under "hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss" i disse retningslinjene.

Oppretting av BullGuard-profil og bruk av forumene

Når du oppretter en profil på et BullGuard-forum, vises brukernavnet ditt på siden. Du vil kunne velge å enten vise eller gjemme e-postadressen din og la andre forumbrukere kontakte deg via e-post. Når du bruker BullGuard-forumer, må du være oppmerksom på at alle personopplysninger du legger inn kan bli lest, innhentet og brukt av andre forumbrukere, og at de kan brukes til å sende deg meldinger du ikke har bedt om. Du er ansvarlig for informasjonen du velger å legge inn på BullGuard-forumene.  Hvis du vil kreve fjerning av personopplysninger fra BullGuard-forumene, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen i avsnittet "Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss" i disse retningslinjene. Vær oppmerksom på at vi ikke alltid har mulighet til å fjerne all informasjon; hvis dette er tilfelle vil du bli informert om hvilken informasjon som ikke kan fjernes, og hvorfor.

Når vi sender personopplysningene dine til andre land

Personopplysninger kan bli overført til, og lagret på, et sted utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), av oss eller av underleverandørene våre. Dersom vi, eller våre underleverandører, bruker IT-systemer eller programvare som er gitt av ikke-britiske selskaper, kan personopplysningene dine bli lagret på serverne til disse ikke-britiske selskapene utenfor EØS. Vi vil ta alle steg som er nødvendige samt fornuftige for å sikre at opplysningene dine behandles sikkert og i samsvar med disse retningslinjene.

Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene

Vi oppbevarer bare personopplysningene dine så lenge som vi faktisk trenger dem. I praksis betyr dette at vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge din BullGuard-konto er aktiv, eller så lenge vi trenger å oppbevare personopplysningene for å fortsette å gi deg tjenestene du har spurt oss om, overholde juridiske forpliktelser, løse tvister eller håndheve avtaler. 

Vi vil oppbevare opplysningene dine i opptil 5 år fra kontoen er avsluttet til produktlisensen din eller konklusjonen av en eventuell tvistavgjørelser (den siste av disse) Hvis du avslutter BullGuard-kontoen din eller den utløper, vil BullGuard holde på eventuelle oplysninger du har sikkerhetskopiert på BullGuard-serverne i opptil 30 dager etter at kontoen er avsluttet eller utløpt.

Merk at vi kan anonymisere personopplysningene dine eller bruke dem til statistiske formål. Vi beholder anonymiserte og statistiske data på ubestemt tid, men vi sørger for at slike data ikke lenger kan identifisere eller knyttes til enkeltpersoner.
 
Hvis du bruker et BullGuard Small Office Security-produkt

Når du installerer programvaren til et BullGuard Small Office Security-produkt på enheten din, kan administratoren for bedriften (i betydning en hver person autoriser av lisensholderen («autoriserte administratorer») og/eller en hver person autorisert av de autoriserte administratorene til å overse og administrere bruken av programvaren på de tillatte enhetene) i visse tilfeller, avhengig av type enhet og valgte innstillinger, lokalisere den geografiske posisjonen til enheten din, se spesifikke detaljer (inkludert, men ikke begrenset til hvilke andre applikasjoner som er installert på enheten), modifisere spesifikt innhold og blokkere tilgang til innhold på enheten gjennom Cloud Admin Portal for produktet. «Lisensholder» i forbindelse med denne avtalen er individet eller den juridiske enheten som kjøpte abonnementet på produktet. Vennligst spør lisensholderen eller bedriftens administrator for flere detaljer om dette.

Hva med ... informasjonskapsler og usynlige sporingsbilder

Siden bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av siden, og usynlige sporingsbilder for å finne ut hvilke sider du bruker når du besøker nettstedet. Dette hjelper oss å gi deg en god opplevelse når du bruker siden, og det gir oss mulighet til å forbedre siden. Vi lar også utvalgte tredjeparter bruke informasjonskapsler og usynlige sporingsbilder på siden. For mer detaljert informasjon om bruken av informasjonskapsler og web-beacons på siden, inkludert informasjon om formålet med vår og tredjeparters bruk av disse henviser vi til våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Hva med ... sosiale medier

Siden inneholder funksjoner for sosiale medier, for eksempel liker-knappen til Facebook og delingsvalg. Disse funksjonene kan innhente IP-adressen din og informasjon om hvilken side du besøker, og kan stille inn en informasjonskapsel slik at funksjonen fungerer slik den skal. Funksjoner for sosiale medier drives enten av en tredjepart eller direkte fra på nettstedene våre. Din samhandling med funksjonene er styrt av retningslinjene for personvern for selskapet som tilbyr dem.

Hva med ... lenker til eksterne nettsider

Nettstedet vårt kan fra tid til annen lenker til og fra nettsidene til våre partnernettverk, annonsører og tilknyttede selskaper. Hvis du følger en lenke til en av disse nettsidene, må du være oppmerksom på at disse nettsidene har egne retningslinjer for personvern og at vi ikke påtar oss ansvar eller erstatningsansvar for disse retningslinjene. Les disse retningslinjene før du sender personoplysninger til disse nettsidene.

Slik kan du klage

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi har brukt personopplysningene dine, kan du kontakte oss for å diskutere dette, gjennom kontaktinformasjonen i avsnittet “Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss” i disse retningslinjene.

Du har også krav på å få klage klage til Information Commissioner's Office, gjennom nettstedet www.ico.org.uk. Selv om du ikke er pålagt det, oppfordrer vi deg å kontakte oss direkte for å diskutere eventuelle bekymringer og gi oss muligheten til å ta tak i disse før du kontakter Information Commissioner's Office.

Hvordan vi holder disse retningslinjene oppdatert

Vi vil gjennomgå og oppdatere disse retningslinjene fra tid til annen. Dette kan være for å reflektere en endring i produktene og tjenestene vi tilbyr eller våre interne prosedyrer, eller for å gjenspeile lovendringer.

Den enkleste måten å se etter oppdateringer på, er å lete etter den siste versjonen av disse retningslinjene på nettstedet.

Hver gang vi oppdaterer retningslinjene, vil vi oppdatere versjonsnummeret for retningslinjene, som er angitt bakerst i retningslinjene, og datoen for når versjonen av retningslinjene trådte i kraft.

Disse vilkårene ble sist oppdatert den 30.09.2020.