BullGuard privacybeleid

Over dit beleid

Dit beleid beschrijft hoe we uw persoonsgegevens zullen gebruiken wanneer u onze website gebruikt op www.bullguard.com, en alle door BullGuard beschikbaar gestelde functies (of online of via BullGuard-producten) (de “site”), of onze producten of diensten gebruikt.

We hebben voorzien in dit beleid om ervoor te zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens over u we kunnen verzamelen en bezitten, waar we ze voor gebruiken en hoe we ze veilig houden. U hebt wettelijke rechten om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren te openen en te controleren hoe we ze gebruiken wat ook wordt uitgelegd.

U kunt dit hele beleid lezen en afdrukken of op onderstaande links klikken om specifieke informatie te zien over:

Wie we zijn en hoe u met ons in contact kunt komen
Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen
Waar we uw persoonlijke gegevens voor gebruiken
Wanneer we uw toestemming nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te gebruiken
Persoonlijke gegevens die u wettelijk verplicht bent te leveren
Uw rechten om te weten welke persoonlijke gegevens we bezitten en te controleren hoe we ze gebruiken
Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Wanneer we onze persoonlijke gegevens delen met anderen
Hoe we uw persoonlijke gegevens veilig houden
Betalingen doen via onze site
Hoe we uw persoonlijke gegevens voor marketing gebruiken
Openen en beheren van uw gegevens en voorkeuren via uw BullGuard-account
Een BullGuard-profiel creëren en onze forums gebruiken
Wanneer we uw persoonlijke gegevens naar andere landen sturen
Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren
Hoe zit het met…cookies en webbeacons
Hoe zit het met…social media
Hoe zit het met … links naar sites van derden
Hoe u een klacht kunt indienen
Hoe we dit beleid actueel houden

Wie we zijn en hoe u met ons in contact kunt komen

schriftelijk, gericht aan BullGuard Limited, Data Team, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom

U kunt contact met ons opnemen:
 • ved at skrive til BullGuard Limited, Data Team, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom
 • door te mailen naar data@bullguard.com

Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen

We kunnen verzamelen:
 • Persoonsgegevens die u ons levert.  U kunt ons informatie over uzelf geven door formulieren op de site in te vullen of door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail, chat of anderszins. Dit omvat informatie die u levert wanneer u registreert en een BullGuard-account gebruikt, producten koopt en beheert, het helpcentrum of technisch-ondersteuningscentrum gebruikt, deelneemt aan forums of andere social-mediafunctions op de site en als u een probleem met de site of een product rapporteert. De informatie die u levert kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en financiële en creditcardinformatie bevatten.
 
 • Persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer u onze site en producten gebruikt.  We kunnen verzamelen:
   
  • technische informatie, waaronder het internetprotocoladres (IP-adres) gebruikt voor het verbinden van uw computer of mobiel apparaat met internet, uw login-informatie, browsertype en -versie, gebruikte apparaten of apparaten die van tijd tot tijd op uw netwerk zijn aangesloten, tijdzone-instelling, browser-plug-intypen en -versies, besturingssysteem en -platform;
  • informatie over uw bezoek, met inbegrip van de volledige uniform-resourcelocatorsklikstroom (URL-klikstroom) naar, via en vanaf de site (inclusief datum en tijd); producten die u hebt bekeken of waarnaar u gezocht hebt; paginaresponstijden, downloadfouten, lengte van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken, en muisovers), en gebruikte methoden om van de pagina weg te browsen;
  • elektronische “pings” uitgezonden door uw mobiele apparaat telkens wanneer het gedurende de mobiele beveiliging, antivirusproductdownload en installatieproces op een andere pagina belandt;
  • als u software onder het Small Office Security Product hebt gedownload, en ervoor gekozen hebt bepaalde functionaliteit toe te staan, wordt informatie over andere apps op uw apparaat geïnstalleerd.
 
 • Persoonlijke gegevens die we uit andere bronnen ontvangen. We werken nauw samen met derden (zoals bedrijfspartners en onderaannemers in technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, analyseaanbieders, aanbieders van informatiezoeken, kredietreferentiebureaus) en kunnen informatie over u van hen ontvangen.  

De hierboven beschreven informatie die we over u ontvangen is te verdelen in twee brede categorieën: Persoonlijk Identificeerbare Informatie (“PII”) wat informatie is die kan worden gebruikt om u als een individu te identificeren en Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie (“NPII”) wat informatie is die niet kan worden gebruikt om u als een individu te identificeren. In het algemeen zal informatie genoemd onder de koppen “Persoonlijke gegevens die u ons levert” en “Persoonlijke gegevens die we uit andere bronnen ontvangen” PII zijn terwijl “Persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer u onze site en producten gebruikt” NPII zijn. Waar “Persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer u onze site en producten gebruikt” enige PII bevatten, zullen we de informatie voor statistische en analysedoeleinden anonymiseren. Met uitzondering van uw IP-adres, dat we zullen koppelen aan uw BullGuard-account voor het identificeren van uw geografische locatie, correleren we nooit NPII met PII die we in bezit hebben.
 
Hvad vi bruger dine personoplysninger til

Waar we uw persoonlijke gegevens voor gebruiken
 
 • PII (onthoud – dit zijn de “persoonlijke gegevens die u ons levert” en de “persoonlijke gegevens die we uit andere bronnen ontvangen”)

  We zullen deze informatie gebruiken:
   
  • om u de informatie, producten en diensten te leveren waar u om vraagt;
  • om u te voorzien van marketinginformatie in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren (zie “Hoe we uw persoonlijke gegevens voor marketing gebruiken”);
  • om u te voorzien van herinneringen en verlengingsberichten met betrekking tot de BullGuard-producten en -diensten die u gebruikt;
  • om u op de hoogte te houden van veranderingen aan onze producten of onze diensten en voorwaarden;
  • om ervoor te zorgen dat de content van de site voor u en uw apparaat op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd;
  • om u in staat te stellen, wanneer u daarvoor kiest, aan interactieve functies van onze dienst deel te nemen;
  • om onze zaken te beheren en te besturen;
  • om onze producten te testen, te ontwikkelen en te verbeteren.
 
 • NPII (onthoud – dit zijn “persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer u onze site en producten gebruikt”)

   Vi bruger disse oplysninger:
   
  • om onze producten te testen, te ontwikkelen en te verbeteren;
  • om analytische, statistische en volggegevens te produceren;
  • om te begrijpen hoe toegang tot de site wordt verkregen en hoe deze wordt gebruikt;
  • om de site te beheren en voor interne operaties, zoals probleemoplossen, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
  • om de site te verbeteren om ervoor te zorgen dat de content voor gebruikers op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd;
  • als onderdeel van onze inspanningen om de site veilig en beveiligd te houden;
  • om de effectiviteit van aan gebruikers gepresenteerde advertenties van de site te meten en om naar demografie relevante advertenties aan gebruikers van de site te richten;
  • In het geval van elektronische “pings” die worden verzameld tijden het downloaden van mobiele producten, om statistische informatie over het totale aantal apparaten dat elke pagina bezoekt en de gebruikte apparaattypen en talen te verzamelen en om algemene gebruikerstrends te herkennen die ons kunnen helpen ervoor te zorgen dat het download- en installatieproces voor onze mobiele producten zo efficiënt mogelijk is en om snel het bestaan van enige technische fout te herkennen die gebruikers verhindert mobiele producten te downloaden en/of te installeren.

Wanneer we uw toestemming nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te gebruiken

Hoewel we altijd willen dat u u ervan bewust bent hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, betekent dat niet noodzakelijk dat we verplicht zijn uw toestemming te vragen voordat we ze kunnen gebruiken. Bij onze dagelijkse bedrijfsvoering kunnen we uw persoonlijke gegevens zonder toestemming te vragen gebruiken omdat:
 
 • we informatie invoeren en onze verplichtingen nakomen onder een contract met u;
 • we uw persoonlijke gegevens voor onze eigen wettelijke doeleinden moeten gebruiken (zoals het bestuur en management van ons bedrijf en de verbetering van onze diensten) en dat we dit doen zal niet interfereren met uw privacyrechten.

We vragen uitsluitend om toestemming voor marketingdoeleinden. Verwijs a.u.b. naar het gedeelte over “Hoe we uw persoonlijke gegevens voor marketing gebruiken” om over marketingtoestemmingen te lezen.

Persoonlijke gegevens die u wettelijk verplicht bent te leveren

U valt niet onder een wettelijke verplichting om ons van enige persoonlijke gegevens te voorzien, maar bedenk dat als u ervoor kiest ons niet van persoonlijke gegevens te voorzien we u mogelijk niet onze producten of diensten kunnen leveren.

Uw rechten om te weten welke persoonlijke gegevens we bezitten en te controleren hoe we ze gebruiken

U hebt een wettelijk recht om te weten welke persoonlijke gegevens we over u bezitten - dit wordt het recht op subject access genoemd. U kunt dit recht uitoefenen door ons op elk moment een geschreven verzoek te sturen. Vermeld in uw brief a.u.b. “Subject Access Request” en stuur deze naar ons per post of e-mail met gebruikmaking van de informatie in het “Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen” gedeelte.

U hebt ook rechten om:
 
 • te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden worden gebruikt (zie “Hoe we uw persoonlijke gegevens voor marketing gebruiken” voor verdere details);
 • onnauwkeurige persoonlijke gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen over u genomen beslissingen door geautomatiseerde middelen of het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor profileringsdoeleinden (zie “Geautomatiseerde besluitvorming en profilering” );
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens op manieren die u waarschijnlijk schade of leed toebrengen;
 • ons gebruik van uw persoonlijke gegevens beperken;
 • eisen dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen;
 • eisen dat we u, of iemand die u noemt, voorzien van een kopie van alle persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerde elektronische vorm, zoals een CSV-bestand, hebt gegeven.

De volledige informatie over de rechten van uw persoonlijke gegevens en de omstandigheden waaronder u ze kunt uitoefenen zijn te vinden op de website van de Information Commissioner’s Office website op www.ico.org.uk.

Mogelijk vindt u het ook nuttig om het gedeelte te bekijken over “Uw gegevens en voorkeuren bekijken via uw BullGuard-account” .

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Vi bruger ikke automatiske afgørelser eller profilering.

U bent gerechtigd om te vragen dat we geen geautomatiseerde beslissingen over u nemen of uw persoonlijke gegevens voor profileringsdoeleinden gebruiken. Bekijk a.u.b. het gedeelte over “Uw rechten om te weten welke persoonlijke gegevens we bezitten en te controleren hoe we deze gebruiken” .

Wanneer we onze persoonlijke gegevens delen met anderen

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met andere bedrijven die deel uitmaken van de BullGuard-groep.


We kunnen uw informatie ook delen met geselecteerde derden buiten de BullGuard-groep waaronder:
 • alle zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers waarmee we samenwerken om u te voorzien van de producten en diensten waarom u ons gevraagd hebt;
 • adverteerders en adverterende netwerken die de gegevens vereisen om relevante advertenties aan u en anderen te presenteren;
 • analyse- en zoekmachineaanbieders die ons assisteren bij de verbetering en optimalisatie van de site;
 • kredietreferentiebureaus voor het beoordelen van uw kredietwaardigheid wanneer dit een voorwaarde is om met u een contract aan te gaan. 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook op een one-off-basis met derden delen, bijvoorbeeld als:
 • we enig bedrijf of bezittingen verkopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of dergelijke bezittingen onthullen;
 • Als BullGuard Limited of een aanzienlijk deel van al zijn bezittingen worden verworven door een derde, in welk geval persoonlijke gegevens over onze klanten die in ons bezit zijn een van de overgedragen bezittingen zijn;
 • Als we de plicht hebben om uw persoonlijke gegevens te onthullen of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze algemene voorwaarden waarmee u akkoord bent gegaan op te leggen of toe te passen of om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van BullGuard Limited en zijn personeel, klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen met andere bedrijven en organisaties met als doel fraudebescherming en kredietrisicovermindering. 

Wanneer we uw informatie met een derde delen, zal het voor een specifiek doel zijn dat uitdrukkelijk tussen ons en de derde is overeengekomen. We staan derden niet toe om uw informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het specifiek tussen ons en hen overeengekomen doel.

Hoe we uw persoonlijke gegevens veilig houden

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard. De beveiligingsmaatregelen die we nemen bestaan uit:
 
 • uw persoonlijke gegevens uitsluitend op onze beveiligde servers opslaan;
 • gebruik van gespecialiseerde derden-betalingsaanbieders voor het verwerken van via onze site gedane betalingen (lees meer in het gedeelte over “Betalingen doen via onze site” ;)
 • ervoor zorgen dat ons personeel regelmatig bewustzijnstrainingen van gegevensbeveiliging volgt;
 • papieren dossiers tot een minimum beperken en ervoor zorgen dat degene die we hebben in afgesloten kantoren worden bewaard;
 • actuele firewalls en antivirussoftware onderhouden om het risico van ongeautoriseerde toegang tot onze systemen te minimaliseren;

Onthoud a.u.b. dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen van uw wachtwoorden. Als we u een wachtwoord gegeven hebben (of u er een gekozen hebt) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze website (of u kunt aanmelden bij uw BullGuard-account of om toegang te krijgen tot de Cloud Admin Portal), bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Deel a.u.b. uw wachtwoorden met niemand.

Helaas is het versturen van informatie via internet niet helemaal veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van naar onze website verstuurde persoonlijke gegevens niet garanderen; u verstuurt ons persoonlijke gegevens op eigen risico. Zodra we uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken (waarvan sommige hierboven beschreven) om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Betalingen doen via onze site

Al onze betalingen verlopen via betalingsverwerkers via een beveiligde verbinding. Alleen de betalingsverwerkers slaan uw volledige betalingspasnummer of accountinformatie op. Gedurende het orderproces wordt u naar pagina's geleid die door onze betalingsverwerker worden gehost. Dergelijke pagina's houden de look and feel van onze site, maar tonen het handelsmerk van de betalingsverwerker. Ze bieden u tevens automatische vernieuwing van abonnementen en voorzien u van herinneringsberichten als uw pas is verlopen. 

oe we uw persoonlijke gegevens voor marketing gebruiken

We voegen uw informatie toe aan onze marketingdatabase als:
 • u onze producten koopt of tijdens een gratis proefperiode gebruikt;
 • u een derde hebt verteld dat u hen graag uw contactgegevens aan ons door wilt laten geven zodat we u updates over onze producten kunnen zenden;
 • u zich voor een BullGuard-account hebt geregistreerd en tijdens het aanmeldproces hebt aangegeven dat u graag marketingcommunicatie wilt ontvangen;

Als uw informatie is opgenomen in onze marketingdatabase zullen we u marketingcommunicatie via e-mail of sms sturen.

Als u op enig moment uw marketingvoorkeuren wilt wijzigen, kunt u dat doen door:
 • op de afmelden- of opt-outlink te klikken die in elk van onze marketingmails verschijnt;
 • bijwerken van uw voorkeursinstellingen via uw BullGuard-account of de Cloud Admin Portal-account;
 • contact met ons op te nemen met gebruikmaking van de beschreven informatie in het gedeelte“Wie zijn we en hoe u contact met ons op kunt nemen” van dit beleid.

Enkele BullGuard-producten zijn uitsluitend te koop via onze goedgekeurde zakenpartners, leveranciers en/of wederverkopers (“Partners”). Onder dergelijke omstandigheden zullen we uw contactgegevens delen met die Partners in uw territorium zodat ze contact met u kunnen opnemen over een product dat u geprobeerd hebt (of momenteel probeert), of mogelijke andere BullGuard-producten. Die Partners zullen datacontrollers op zich zijn wat betreft dergelijke gedeelde contactgegevens, in overeenstemming met hun eigen respectievelijke typen privacybeleid. Behalve voor openbaarmaking aan partners, werken we, hoewel we zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit contactinformatie met derden voor marketingdoeleinden delen, wel samen met een derden-advertentienetwerk voor het vertonen van advertenties op de site en voor het beheren van onze advertenties op andere websites. Onze advertentienetwerkpartner gebruikt cookies en webbeacons voor het verzamelen van informatie over uw activiteiten op de site en op andere websites, en gebruikt ze om u van gerichte advertenties gebaseerd op uw interesses te voorzien. Denk er a.u.b. aan dat opting out van ontvangen gerichte advertenties niet voorkomt dat u algemene advertenties ontvangt.

Openen en beheren van uw gegevens en voorkeuren via uw BullGuard-account

U kunt een deel van uw persoonlijke gegevens en voorkeursinstellingen bekijken en bijwerken via uw BullGuard-account en we stimuleren u om de tijd te nemen om u periodiek voor dit doel bij uw account aan te melden. Als u vragen hebt over het beheren van uw gegevens en instellingen via uw account, neem dan a.u.b. contact met ons op met gebruikmaking van de beschreven informatie in het gedeelte “wie we zijn en hoe u contact met ons op kunt nemen” van dit beleid.

Een BullGuard-profiel creëren en onze forums gebruiken

Wanneer u een profiel op een BullGuard-forum creëert, wordt uw gebruikersnaam weergegeven op de site. U krijgt de mogelijkheid om uw e-mailadres weer te geven of te verbergen en andere forumgebruikers in staat te stellen via e-mail contact met u op te nemen. Wees u ervan bewust dat bij gebruik van de BullGuard-forums, alle persoonlijke informatie die u daar aanlevert, kan worden gelezen, verzameld en door andere forumgebruikers gebruikt, en kan worden gebruikt om u ongewenste berichten te sturen.

U bent verantwoordelijk voor de informatie die u aan de BullGuard-forums wilt aanleveren. 
 
Als u om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens van de BullGuard-forums wilt vragen, neem dan a.u.b. contact met ons op met gebruikmaking van de informatie in het gedeelte “Wie we zijn en hoe u contact met ons op kunt nemen” van dit beleid. Bedenk a.u.b. dat we niet altijd in staat zijn alle informatie te verwijderen; als dit het geval is wordt u geïnformeerd welke informatie niet kan worden verwijderd en waarom.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens naar andere landen sturen

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan, en opgeslagen in, een bestemming buiten de European Economic Area ("EEA"), door ons of door onze onderaannemers. Waar wij, of onze onderaannemers, IT-systemen of software gebruiken die door niet-VK-bedrijven wordt geleverd, kunnen uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de servers van deze niet-VK-bedrijven buiten de EEA. We zullen alle redelijk noodzakelijke stappen zetten om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als we ze echt nodig hebben. In de praktijk komt dit erop neer dat we uw persoonlijke gegevens bewaren zolang als uw BullGuard-account actief is of zolang als we uw persoonlijke gegevens moeten behouden om u te voorzien van diensten die u van ons gevraagd hebt, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen of overeenkomsten na te komen. 

We zullen uw gegevens bewaren tot 5 jaar na het sluiten van uw account of het verlopen van uw productlicentie of afsluiting van geschillenprocedures (wat er ook als laatste voorkomt).

Als u uw BullGuard-account sluit of als het verloopt, zal BullGuard alle gegevens die u op de BullGuard-servers geback-upt hebt ten minste 30 dagen na sluiting of verlopen van uw account bewaren.

Bedenk a.u.b. dat we uw persoonlijke gegevens anonymiseren of voor statistische doeleinden gebruiken. We bewaren ge-anonymiseerde en statistische gegevens voor onbepaalde tijd, maar we zorgen ervoor dat dergelijke gegevens niet langer iemand kunnen identificeren of naar iemand herleid kunnen worden.
 
Als u een BullGuard Small Office Security-product gebruikt

Wanneer u de software voor het BullGuard Small Office Security-product op uw apparaat installeert, zal de beheerder voor uw bedrijf (hier iedereen geautoriseerd door de Licentiehouder (dergelijke personen als zijnde de “geautoriseerde beheerders”), en/of iedereen geautoriseerd door de geautoriseerde beheerders, voor het toezicht houden en administreren van het gebruik van de software op de toegestane apparaten), onder bepaalde omstandigheden afhankelijk van het type apparaat en de gebruikte instellingen, in staat zijn de geografische positie van uw apparaat te lokaliseren (met inbegrip van maar niet beperkt tot welke andere toepassingen op uw apparaat geïnstalleerd zijn). bepaalde content aan te passen en toegang tot content op uw apparaat te blokkeren via de cloud admin portal voor het product. “Licentiehouder” betekent voor de doeleinden van deze Overeenkomst het individu of de entiteit die het abonnement voor het product gekocht heeft. Vraag de Licentiehouder of uw bedrijfsbeheerder naar meer details hierover.

Hoe zit het met … cookies en webbeacons

De site gebruikt cookies om u van andere gebruikers van de site te onderscheiden en webbeacons om vast te stellen welke pagina's u bezoekt bij het verkennen van de site. Dit helpt om u te voorzien van een goede ervaring wanneer u de site verkent en stelt ons tevens in staat de site te verbeteren. Ook staan we geselecteerde derden toe om cookies en webbeacons op de site te gebruiken. Voor gedetailleerdere informatie over het gebruik van cookies en webbeacons op de site waaronder informatie over de doeleinden waarvoor wij en derden ze gebruiken zie ons Cookies-beleid.

Hoe zit het met … social media

De site bevat social-mediafuncties zoals de Facebook Like-knop en Share-opties. Deze functies kunnen uw IP-adres en informatie over de pagina die u bezoekt, verzamelen en kunnen een cookie instellen om de functie goed te laten werken. Social-mediafuncties worden of gehost door een derde of rechtstreeks op onze sites gehost. Uw interacties met de functies worden bepaald door het privacybeleid of het bedrijf dat ze levert.

Hoe zit het met … links naar sites van derden

Onze site kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en geaffilieerden. Als u een link naar een van deze websites volgt, bedenk dan a.u.b. dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteren. Controleer deze beleidsvoorwaarden voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites aanlevert.

Hoe u een klacht kunt indienen

Als u ontevreden bent over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens hebben gebruikt, neem dan a.u.b. contact met ons op met gebruikmaking van de contactinformatie in het gedeelte “Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen” van dit beleid.

U bent ook gerechtigd een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office, wat u kunt doen via www.ico.org.uk. Hoewel het niet van u gevraagd wordt, adviseren we u om rechtstreeks contact met ons op te nemen om alle problemen die u tegenkomt te bespreken en ons in de gelegenheid te stellen deze op te lossen alvorens u contact opneemt met de Information Commissioner’s Office..

Hoe we dit beleid actueel houden

We zullen dit beleid van tijd tot tijd beoordelen en bijwerken. Dit kan om een verandering in de producten of diensten die we aanbieden of in de interne procedures te weerspiegelen, of om een wetswijziging te weerspiegelen.

De eenvoudigste manier om op updates te controleren is om de nieuwste versie van dit beleid op de site te bekijken.

Telkens wanneer we ons beleid bijwerken, zullen we het beleidsversienummer aan het eind van het beleid bijwerken evenals de datum waarop die versie van het beleid van kracht werd.

Deze voorwaarden werden het meest recentelijk bijgewerkt op 30.09.2020.