Premium Protection Handleidingen

Vind de hulp die u nodig heeft met gedetailleerde handleidingen van de verschillende ascpecten van de BullGuard beveiliging.

Regels Beheren

Het venster Regels Beheren is het belangrijkste onderdeel van het extrusiedetectiesysteem, waarmee u kunt bepalen welke toepassingen gebruik mogen maken van uw netwerkverbinding. U kunt rechtstreeks naar dit tabblad gaan via het BullGuard start venster door op de knop van het Firewall blokje te klikken en Regels beheren te selecteren.

 

Het venster Regels Beheren is een tabel met vooraf gedefinieerde regels en alle door de gebruiker geïnstalleerde programma's die gegevens proberen te verzenden of te ontvangen via de actieve netwerkverbinding.

 

 

FW31

 

 

Beschrijving: Geeft de naam van de firewall-regel weer (deze hoeft niet gelijk zijn aan de naam van het uitvoerbare bestand waarvoor de regel is gemaakt). U kunt de naam van de regel wijzigen wanneer u maar wilt.

Actie: Geeft aan welke actie de firewall zal ondernemen voor een bepaalde toepassing: Toestaan of Blokkeren.
 

 - Toestaan: De applicatie kan informatie via het netwerk ontvangen en verzenden.
 
  •  - Blokkeren: De firewall blokkeert alle informatiepakketten die deze toepassing probeert te verzenden en te ontvangen. Een bijkomend effect is dat het programma niet zal werken als het daar een netwerkverbinding voor nodig heeft.
 

Deze optie is een doeltreffend middel tegen wormen, Trojaanse paarden en ‘dropper’-virussen, die zich alleen kunnen verspreiden via een internetverbinding.

 

Applicatiepad: Toont waar het uitvoerbare bestand behorend bij de firewall-regel kan worden gevonden.

 

Weergave geavanceerd Windowsregels: opent de Windows Firewall met Geavanceerde Beveiliging, die de PC’s in uw network beveiligt.

 

  • Firewall regels zijn gemaakt om een apparaat toe te staan om verkeer te verzenden naar of ontvangen van programma's, systeemdiensten, computers of gebruikers.

    ·         Inkomende regels toestaan of blokkeeren inkomend netwerk verkeer dat overeenkomt met de regelcriteria.

    ·         Uitgaande regels toestaan of blokkeren netwerk verkeer van een PC die overeenkomt met de regelcriteria.

    ·          Verbinding beveiligingsregels worden gebruikt om het verkeer tussen twee bepaalde computers te beveiligen terwijl het network wordt overgestoken  (gebruikt in omgevingen met een hoog niveau van controle en speciale beveiligingseisen).
     

Nieuwe regel aanmaken

Om een nieuwe inkomend of uitgaande regel aan te maken, selecteer de overeenkomstige categorie van het linkerkant paneel van de Windows Firewall met geavanceerde beveiligingsvenster en klik op Nieuwe regel in het rechterhandspaneel. Alternatief kunt u Actie> Nieuwe regel ... selecteren in de rechterbovenhoek van het venster.
Er zijn vier soorten regels beschikbaar:
 - Programma wordt gebruikt voor het aanmaken van regels om bepaalde programma’s te controleren.
 - Poort maakt regels voor netwerkverkeer dat wordt uitgevoerd via specifieke poorten;
 - Voorgedefinieerd wordt gebruikt voor het maken van regels die verbindingen controleren die worden uitgevoerd door specifieke Windows-services / -functies;
 - Aangepast wordt gebruikt om regels te maken die zowel programma's als poorten kunnen blokkeren of specifieke programma / poortcombinaties.
Voorbeeld: Een uitgaande regel aanmaken voor het openen van een specifieke poort bij het gebruik van het TCP protocol:
1. Selecteer Poort in Nieuwe wizard Uitgaande regel.
2. Selecteer in het volgende venster TCP in het eerste gedeelte en selecteer daarna Specifieke afstand poorten en voer de gewenste poort(en) in. Klik op Volgende.
3. Selecteer de actie die moet worden uitgevoerd wanneer een verbinding overeenkomt met de opgegeven voorwaarden (hier kunt u ervoor kiezen de verbinding te verbinden, blokkeren of alleen toestaan als het beveiligd is. Klik op Volgende nadat u de gewenste opties hebt geselecteerd.
4. Selecteer het type netwerklocatie (Domanin, Privé of Publiek) en klik op Volgende. U kunt alle drie types selecteren.
5. Voer een naam in voor de uitgaande regel en schrijf een beschrijving (het is raadzaam om te schrijven wat de regel doet). Klik op Voltooien om uw nieuwe uitgaande regel op te slaan.

Een huidige regel aanpassen
 
Als u een bestaande regel wilt bewerken, selecteer de categorie van de regel in het linkerdeelvenster en selecteer de specifieke regel. Klik met de rechtermuisknop om een contextuele menu te openen. Selecteer Eigenschappen in het contextuele menu, of klik op dezelfde optie in het menu Acties aan de rechterkant van het venster. Het venster Eigenschappen van de geselecteerde regel wordt geopend.


Het dialoogvenster Eigenschappen bevat meerdere tabbladen met opties die kunnen worden bewerkt. In de voorgedefinieerde regels kunnen niet alle eigenschappen bewerkt worden.
 
Voor meer informatie over de Windows Firewall met de functie Geavanceerde Beveiliging, ga naar de officiële Microsoft-documentatie.


Interactie met regels

Als u met de rechtermuisknop op een regel op dit tabblad klikt, verschijnt er een menu dat diverse opties bevat om de lijst met toepassingen te beheren.
FW29Nieuwe regel (toets Insert): Voegt een nieuwe regel toe aan dit tabblad.
 
Geselecteerde regels verwijderen (toets Delete): Verwijdert de geselecteerde regel.
 
Orphan-regels verwijderen: Een opruim-optie om alle regels te verwijderen die niet meer zijn gekoppeld aan een uitvoerbaar bestand.
  
Tekst kopiëren (toetscombinatie CTRL+C): Kopieert de huidige selectie.
 
Applicatie verkennen: Opent een zoekvenster met de locatie van het uitvoerbare bestand dat is gekoppeld aan een regel.
 
Eigenschappen (toetscombinatie ALT+Enter): Opent de Windows eigenschappen informatie van het uitvoerbare bestand dat is gekoppeld aan de geselecteerde regel.
 

Toepassingen toevoegen aan het tabblad Toepassingsregels

Na het installeren van BullGuard zal de firewall u meteen vragen gaan stellen over bepaalde toepassingen. Het programma heeft echter ook een database met 'bekende toepassingen', waarin toepassingen staan die automatisch worden toegestaan (toepassingen die onmisbaar zijn voor het besturingssysteem en veelgebruikte programma's). In een dergelijk geval verschijnt er alleen een kennisgevingsballon. Op die manier wordt u u niet overstelpt met pop-upvensters.

 

Als de toepassing niet in de firewall-database staat, verschijnt er een pop-upvenster met de vraag of de toepassing de internetverbinding mag gebruiken of moet worden geblokkeerd.

FW50

Mogelijke antwoorden op de vraag in het firewall-pop-upvenster:
 
Toestaan: De firewall laat de toepassing verbinding met het netwerk of met internet maken, totdat deze aangepast wordt of u de regel aanpast en deze wordt aan de Firewall lijst met toepassingen met de status Toestaan toegevoegd.
 
Blokkeren: De firewall verhindert dat de toepassing verbinding met het netwerk of met internet maakt, totdat deze aangepast wordt of u de regel aanpast en deze wordt aan de Firewall lijst met toepassingen met de status Blokkeren toegevoegd.
 
Klik hier voor meer info: Opent de meer informatie venster en biedt aanvullende informatie over het uitvoerbare bestand dat door BullGuard is onderschept (ook ook toegankelijk vanuit de Firewall logs sectie)

Info: toont algemene informatie, zoals de naam, de versie en de copyright van het programma en of het programma een geldige digitale handtekening heeft.


Bestand: toont gedetailleerde informatie omtrent het bestand

- Toepassingnaam: toont de naam van het programma.
- Product naam: toont de commerciële naam van het programma.
- Bedrijf: toont de naam van het ontwikkelende bedrijf weer.
- Versie: Toont het versienummer van het uitvoerbare bestand (indien aanwezig).
- Productversie: toont het productversienummer weer.
- Copyright: toont de eigenaar van de copyright
- Opmerkingen: toont  eventuele opmerkingen beschikbaar over het product.
- Volledig pad: Toont de locatie van het uitvoerbare bestand op de harde schijf van de gebruiker
-Laatst gew.: toont het tijdstip wanneer het uitvoerbare bestand voor het laatst gewijzigd is
-Verwerk.ID: Toont het door het besturingssysteem toegekende ID-nummer van de uitvoerbare bestanden. Dit is hetzelfde ID-nummer dat wordt getoond in Windows Taakbeheer.
-Opdrachtregel: Toont of het uitvoerbare bestand is gestart met specifieke parameters of commando's (zoals geminimaliseerd opstarten of een opstartscherm).
- Ouderproces: geeft het proces-ID-nummer voor het ouderproces van het uitvoerbare bestand weer.
- MD5 Checksum: geeft de MD5 checksumwaarde van het uitvoerbare bestand weer, gebruikt om te controleren of er geen veranderingen werden aangebracht in het bestand.
- Bestandsgrootte: toont de grootte van het uitvoerbare bestand in bytes.
- Evenementstijd: geeft de datum en tijd weer wanneer het evenement (programma dat toegang tot internet vraagt) plaatsvond.

Netwerk: toont het firewallregelprotocol en poorten.

- Protocol: toont de protocol die door de betreffende verbinding is gebruikt voor het sturen en ontvangen van gegevens.

- Lokaal adres : Het IP-adres van de computer waarop de applicatie is geïnstalleerd.

- Lokale poort: toont het poortnummer op uw PC.

Extern adres: De doelcomputer (het IP-adres) voor de betreffende applicatie/verbinding.

- Extern poort: toont het nummer van de poort waarmee de server verbinding probeert te maken.

Handmatig regels toevoegen/wissen in de Firewall Regels. 

Om een applicatie toe te voegen of te wissen, ga naar het tabblad Regels beheren en klik met de rechtermuisknop op een van de applicaties in de lijst.

Kies vervolgens de optie Nieuwe regel of druk op de invoegtoets op uw toetsenbord.


Een nieuw venster (bladeren venster) wordt geopend, zodat u het uitvoerbare bestand kunt vinden van de toepassing die u moet toevoegen in de Firewall-lijst. Selecteer het uitvoerbare bestand dat u aan de regel wilt koppelen en klik vervolgens op Openen.

FW30Het beleid voor de nieuwe regel wordt standaard ingesteld op Toestaan.

FW32
 

Was dit nuttig?