BullGuards integritetspolicy

Om denna policy

Denna policy beskriver hur vi kommer att använda dina personuppgifter när du använder vår webbplats på www.bullguard.com , och alla funktioner som görs tillgängliga av BullGuard (antingen online eller via BullGuard-produkter) (”webbplatsen”), eller använder eller köper våra produkter och tjänster.

Vi tillhandahåller denna policy för att försäkra oss om att du förstår vilka personliga data vi kan komma att samla in och behålla om dig, hur vi kan komma att använda dem och hur vi ser till att de är säkra. Du har lagstadgad rätt att komma åt de personliga data vi har om dig och att kontrollera hur vi använder dem. Detta förklaras också.

Du kan läsa och skriva ut hela denna policy eller klicka på länkarna nedan för att visa specifik information om:

Vilka vi är och hur du kan kontakta oss
Personliga data som vi samlar in om dig
Vad vi använder dina personliga data till
När vi behöver ditt samtycke för att använda dina personliga data
Personliga data som du måste lämna enligt lag
Din rätt att känna till vilka personliga data vi har och att styra hur vi använder dem
Automatiskt beslutsfattande och profilering
När vi kommer att dela dina personliga data med andra
Hur vi håller dina personliga data säkra
Betala via vår webbplats
Hur vi använder dina personliga data för marknadsföring
Komma åt och hantera dina data och inställningar via ditt BullGuard-konto
Skapa en BullGuard-profil och använda våra forum
När vi kommer att skicka dina personliga data till andra länder
Hur länge vi behåller dina personliga data
Hur är det med... cookies och webbfyrar
Hur är det med... sociala medier
Hur är det med... länkar till tredje parts webbplatser
Hur du kan lämna in ett klagomål
Hur vi håller denna policy aktuell

Vilka vi är och hur du kan kontakta oss

Vi är BullGuard Limited, ett företag som är registrerat i England och Wales med registreringsnummer 04392368.  Vår registrerade adress är Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom. 


Du kan kontakta oss:

 • skriftligt på adress BullGuard Limited, Data Team, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom med mejl till data@bullguard.com


Personliga data som vi samlar in om dig
 

Vi kan samla in:

 • Personliga Personuppgifter som du lämnar till oss. Du kan ge oss information om dig själv genom att fylla i formulär på webbplatsen eller genom att kontakta oss på telefon, via mejl, i en chatt eller på annat sätt. Detta innefattar information som du lämnar när du registrerar och använder ett BullGuard-konto, provar, köper och hanterar produkter, använder hjälpcentret eller det tekniska supportcentret, deltar i forum eller andra funktioner för sociala medier på webbplatsen och om du rapporterar ett problem med webbplatsen eller en produkt. Den information du lämnar kan innefatta ditt namn, din adress, din mejladress, ditt telefonnummer samt ekonomisk information och kreditkortsinformation.

 • Personliga data som vi samlar in när du använder vår webbplats och våra produkter. Vi kan samla in:
  • teknisk information, inklusive den IP-adress (Internet Protocol) som används för att ansluta din dator eller mobila enhet till Internet, din inloggningsinformation, typ av webbläsare och version, de enheter som används eller som ansluter till ditt nätverk från tid till annan, tidszonsinställning, typer av tillägg till webbläsaren och deras versioner, operativsystem och plattform,
  • information om ditt besök, inklusive de fullständiga URL-adresserna (Uniform Resource Locator) i klickströmmen till, genom och från webbplatsen (inklusive datum och klockslag), produkter som du visat eller sökt efter, sidornas svarstider, nedladdningsfel, besökslängd på vissa sidor, information om samverkan med sidan (till exempel bläddring, klickningar och hovring) samt de metoder som använts för att surfa vidare från sidan,
  • elektroniska ”ping” som sänds ut av din enhet varje gång den hamnar på en ny sida under nedladdning och installation av produkter för mobil säkerhet och antivirus.
  • om du har laddat ned programvara under Small Office Security-produkten, och valde att tillåta vissa funktioner, information om vilka andra program som är installerade på din enhet.
 • Personliga data som vi får från andra källor.Vi samarbetar nära med tredje part (till exempel affärspartners och underleverantörer inom teknik, betalnings- och leveranstjänster, annonseringsnätverk, analytiker, sökinformationstjänster, kreditupplysningsbyråer) och kan få information om dig från dem. 
 

Den information som vi samlar in om dig enligt beskrivningen ovan faller i endera av två allmänna kategorier: Personligt identifierbar information (PII), som är information som kan användas för att identifiera dig personligen, och icke personligt identifierbar information (IPII), som är information som inte kan användas för att identifiera dig personligen. I allmänhet är information som listas under rubrikerna ”Personliga data som du lämnar till oss” och ”Personliga data som vi får från andra källor” PII, medan ”Personliga data som vi samlar in när du använder vår webbplats och våra produkter” är IPII. Om ”Personliga data som vi samlar in när du använder vår webbplats och våra produkter” innehåller PII kommer vi att anonymisera informationen för att kunna sammanställa statistik och göra analyser. Med undantag för din IP-adress, som vi kommer att länka till ditt BullGuard-konto för att kunna identifiera på vilken plats du befinner dig, korrelerar vi aldrig IPII med PII som vi har.

 

Vad vi använder dina personliga data till


Vi använder dina personliga data på följande sätt:

 • PII (kom ihåg – detta är ”personliga data som du lämnar till oss” och “personliga data som vi får från andra källor”)


  Vi kommer att använda denna information:

  • för att testa, utveckla och förbättra våra produkter,för att ge dig marknadsföringsinformation enligt dina val för marknadsföring (se ”Hur vi använder dina personliga data för marknadsföring” )
  • för att skicka dig påminnelser och aviseringar om förnyelse relaterade till de produkter och tjänster från BullGuard som du använder,
  • för att meddela dig om ändringar i våra produkter, våra tjänster eller våra villkor,
  • för att säkerställa att innehåll från den här webbplatsen presenteras för dig på det sätt som är effektivast för dig och din enhet,
  • för att tillåta dig att delta i interaktiva funktioner i vår tjänst, när du väljer att göra det,
  • för att hantera och administrera vår verksamhet,
  • för att granska och förbättra våra produkter och tjänster.
 
 • IPII (kom ihåg – detta är ”personliga data som vi samlar in när du använder vår webbplats och våra produkter” )


  Vi kommer att använda denna information:

  • för att testa, utveckla och förbättra våra produkter,
  • för att skapa analytiska data, statistik och spårningsdata,
  • för att förstå hur webbplatsen används,
  • för att administrera webbplatsen och för internationell verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, forskning, statistik och undersökningar,
  • för att förbättra webbplatsen så att innehållet presenteras för användarna på effektivaste sätt,
  • som en del i vårt arbete för att hålla webbplatsen säker,
  • för att mäta och förstå effektiviteten i annonsering som visas för webbplatsens användare och för att rikta rätt annonser till användarna efter kundgrupp,
  • Beträffande elektroniska ”ping” som samlas in vid nedladdning av mobila produkter, att samla in statistisk information om det sammanlagda antalet enheter som kommer till varje sida och vilka enhetstyper och språk som används samt för att identifiera allmänna användartrender som kan hjälpa oss att säkerställa att nedladdnings- och installationsprocessen för våra mobila produkter är så effektiv som möjligt och för att snabbt kunna identifiera om det finns något tekniskt fel som förhindrar användarna från att ladda ned eller installera mobila produkter.

 

När vi behöver ditt samtycke för att använda dina personliga data
 

Även om vi alltid vill att du ska vara medveten om hur vi använder dina personliga data, betyder detta inte nödvändigtvis att vi är skyldiga att be om ditt samtycke innan vi kan använda dem.  Under den dagliga driften av vår verksamhet kan vi komma att använda dina personliga data utan att be om ditt tillstånd eftersom:
 

 • vi påtar oss skyldigheter och utför dem inom ramen för ett avtal med dig,
 • vi behöver använda dina personliga data för våra egna legitima syften (till exempel administration och ledning av vår verksamhet och förbättring av våra tjänster), och att vi gör detta innebär inget intrång i din integritet.

 

Vi ber endast om ditt samtycke för marknadsföringssyften. I avsnittet ”Hur vi använder dina personliga data för marknadsföring” finns mer information om samtycke till marknadsföring.


Personliga data som du måste lämna enligt lag
 

Du har inget juridiskt krav på dig att lämna någon personlig information till oss, men du bör observera att om du väljer att inte lämna några personliga data till oss kan det leda till att vi inte kan tillhandahålla produkter eller tjänster till dig.


Din rätt att känna till vilka personliga data vi har och att styra hur vi använder dem
 

Du har lagstadgad rätt att känna till vilka personliga data vi har om dig – detta kallas den registrerades rätt till tillgång.  Du kan när som helst utöva denna rättighet genom att skicka oss en skriftlig begäran. Märk brevet ”Subject Access Request” och skicka det till oss med post eller mejl på den adress som anges i avsnittet ”Vilka vi är och hur du kan kontakta oss” .
 

Du har också rätt att:

 • förhindra att dina personliga data används i marknadsföringssyfte (mer information finns i ”Hur vi använder dina personliga data för marknadsföring” ),
 • få felaktiga personliga data korrigerade, blockerade eller raderade,
 • invända mot beslut som fattats om dig med automatiserade medel eller mot att dina personliga data används i profileringssyfte (se "Automatiserat beslutsfattande och profilering"
 • invända mot att vi använder dina personliga data på sätt som troligen kommer att åsamka dig skada eller obehag,
 • begränsa vår användning av dina personliga data,
 • begära att vi raderar dina personliga data,
 • begära att vi skickar dig, eller någon annan som du utser, en kopia av de personliga data du har lämnat till oss i strukturerad elektronisk form som till exempel en CSV-fil.


Du kan hitta fullständig information om dina rättigheter beträffande personliga data och under vilka omständigheter du kan utöva dem på webbplatsen för Information Commissioner’s Office, www.ico.org.uk .

Det kan också vara användbart att läsa avsnittet ”Komma åt och hantera dina data och inställningar via ditt BullGuard-konto” .
 

Automatiskt beslutsfattande och profilering
 

Vi använder inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.


Du har rätt att begära att vi inte fattar automatiserade beslut om dig eller använder dina personliga data för profilering.  Läs avsnittet om ”Din rätt att känna till vilka personliga data vi har och att styra hur vi använder dem” .
 

När vi kommer att dela dina personliga data med andra
 

Vi kan komma att dela din personliga information med alla andra företag som ingår i BullGuard-koncernen.


Vi kan också dela din information med utvalda tredje parter utanför BullGuard-koncernen, till exempel med:

 • alla affärspartners, leverantörer och underleverantörer som vi arbetar med för att tillhandahålla de produkter och tjänster du har begärt från oss,
 • annonsörer och annonsnätverk som behöver dessa data för att välja ut och visa relevant reklam för dig och andra,
 • leverantörer av analystjänster och sökmotorer som hjälper oss att förbättra och optimera webbplatsen,
 • kreditupplysningsinstitut för att utvärdera din kreditvärdighet om detta är ett villkor för att vi ska ingå ett avtal med dig. 


Vi kan också dela din information med tredje part på engångsbasis, till exempel om:

 • vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar, varvid vi kan yppa dina personliga data för en presumtiv säljare eller köpare av sådana verksamheter eller tillgångar,
 • BullGuard Limited eller i praktiken alla dess tillgångar förvärvas av en tredje part, varvid personliga data vi har om våra kunder kommer att vara en av de tillgångar som byter ägare,
 • vi är ålagda att yppa eller dela dina personliga data för att uppfylla något juridiskt krav, för att upprätthålla eller använda våra regler och villkor och andra avtal vi ingått med dig eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för BullGuard Limited och vår personal, våra kunder och andra. Detta innefattar att utbyta information med andra företag och organisationer för skydd mot bedrägerier och kreditrisker. 


När vi delar din information med en tredje part kommer det att vara för ett specifikt ändamål som uttryckligen har överenskommits av oss och den tredje parten. Vi tillåter inte att tredje part använder din information för något annat syfte än det ändamål som vi specifikt kommit överens med dem om.
 

Hur vi håller dina personliga data säkra


Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder för att se till att dina personliga data hålls säkra.  De säkerhetsåtgärder vi vidtar innefattar:

 • att endast lagra dina personliga data på våra säkra servrar,
 • att använda specialiserade tredjeparts betalningsleverantörer för att behandla betalningar via vår webbplats (mer information finns i avsnittet "Betala via vår webbplats"
 • att se till att vår personal regelbundet får utbildning i medvetenhet om datasäkerhet,
 • att ha ett minimum av register på papper och säkerställa att de vi har lagras i våra låsta lokaler,
 • att underhålla uppdaterade brandväggar och antivirusprogram för att minimera risken för obehörig tillgång till våra system.


Kom ihåg att du ansvarar för att dina lösenord är säkra. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord med vilket du kan komma åt vissa delar av vår webbplats (eller logga in på ditt BullGuard-konto eller komma åt Cloud Admin Portal) är du ansvarig för att hålla lösenordet hemligt. Dela inte dina lösenord med någon.

 

Tyvärr är det inte helt säkert att skicka information via internet. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personliga data kan vi inte garantera säkerheten för personliga data som skickas till vår webbplats. Du skickar oss personliga data på egen risk. När vi har tagit emot dina personliga data använder vi strikta procedurer och säkerhetsfunktioner (varav vissa beskrivs ovan) för att försöka hindra obehörig åtkomst.
 

Betala via vår webbplats
 

Alla våra betalningar görs via betalningsinstitut över en säker anslutning. Endast betalningsinstitutet lagrar det fullständiga kortnumret eller kontoinformationen för betalningen. Under beställningsprocessen kommer du att dirigeras till webbsidor hos vårt betalningsinstitut. Sådana sidor har samma utseende och känsla som vår webbplats, men betalningsinstitutets varumärke visas. De erbjuder även automatisk förlängning av abonnemang och skickar påminnelser om ditt kort har gått ut.

 

Hur vi använder dina personliga data för marknadsföring
 

Vi kommer att lägga till din information i vår marknadsföringsdatabas om:

 • du köper våra produkter eller använder en gratis provversion,
 • du har berättat för en tredje part att du vill att de ska lämna din kontaktinformation till oss så att vi kan skicka dig uppdateringar om våra produkter,
 • du har registrerat ett BullGuard-konto och under registreringen angett att du vill få marknadsföringskommunikation.


Om din information finns i vår marknadsföringsdatabas skickar vi dig marknadsföring via mejl eller SMS.


Om du vill ändra dina inställningar för marknadsföring kan du göra det när som helst genom att:

 • klicka på länken för att avsluta prenumeration eller välja bort marknadsföring som visas i alla våra marknadsföringsmejl,
 • uppdatera dina inställningar via ditt BullGuard-konto eller kontot på Cloud Admin Portal,
 • kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet ”Vilka vi är och hur du kan kontakta oss” i denna policy.


Vissa BullGuard-produkter går endast att köpa via våra godkända affärspartners, leverantörer och/eller återförsäljare (”partners”). Under sådana omständigheter kommer vi att dela din kontaktinformation med dessa partners i ditt territorium så att de kan kontakta dig beträffande köp av en produkt du provat (eller håller på att prova), eller andra BullGuard-produkter. Dessa partners är självständiga personuppgiftsansvariga gällande sådana kontaktuppgifter som delas, enligt deras egna respektive integritetspolicyer. Förutom att delge den till partners delar vi aldrig din kontaktinformation med tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga tillstånd, men vi har som partner ett utomstående annonseringsnätverk för att visa annonser på webbplatsen och hantera vår annonsering på andra webbplatser. Vårt annonseringsnätverk använder cookies och webbfyrar för att samla in information om dina aktiviteter på webbplatsen och på andra webbplatser, och använder detta för att ge dig riktad annonsering baserat på dina intressen. Observera att om du väljer att inte ta emot målriktad annonsering förhindrar detta inte att du får allmän annonsering.
 

Komma åt och hantera dina data och inställningar via ditt BullGuard-konto
 

Du kan visa och uppdatera vissa inställningar, bland annat för personliga data, via ditt BullGuard-konto, och vi rekommenderar att du tar dig tid att emellanåt logga in på ditt konto för att göra detta. Om du har frågor om hur du hanterar dina data och dina inställningar via kontot kontaktar du oss med hjälp av den information som finns i avsnittet ” Vilka vi är och hur du kan kontakta oss” i denna policy.
 

Skapa en BullGuard-profil och använda våra forum
 

När du skapar en profil på ett BullGuard-forum visas ditt användarnamn på webbplatsen. Du får välja om din mejladress ska visas eller döljas, och om andra forumanvändare ska kunna kontakta dig per mejl. När du använder BullGuard-forumen ska du vara medveten om att all personlig information du skickar till forumen kan läsas, samlas in och användas av andra forumanvändare och kan användas för att skicka oönskade meddelanden till dig. Du är ansvarig för den information du väljer att lämna på BullGuard-forumen.
 
Om du vill begära att din personliga information tas bort från BullGuard-forumen kontaktar du oss med hjälp av den information som finns i avsnittet ”Vilka vi är och hur du kan kontakta oss” i denna policy. Observera att det inte alltid är möjligt för oss att ta bort all information. I så fall kommer du att informeras om vilken information som inte kan tas bort, och anledningen.
 

När vi kommer att skicka dina personliga data till andra länder
 

Dina personliga data kan överföras till och lagras på en destination utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EEA") av oss eller av våra underleverantörer. Om vi eller våra underleverantörer använder IT-system eller programvara som tillhandahålls av företag utanför Storbritannien kan dina personliga data komma att lagras på servrar som tillhör dessa icke-brittiska företag utanför EEA. Vi vidtar alla rimliga nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina data behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy.
 

Hur länge vi behåller dina personliga data
 

Vi behåller bara dina personliga data så länge vi verkligen behöver dem. I praktiken innebär detta att vi kommer att behålla dina personliga data så länge ditt BullGuard-konto är aktivt eller så länge vi behöver ha kvar dina personliga data så att vi kan fortsätta att tillhandahålla de tjänster du begärt från oss, uppfylla våra åtaganden enligt lag, lösa tvister eller upprätthålla avtal. 
 

Vi kommer att behålla dina data i upp till 5 år efter att ditt konto stängts, din produktlicens gått ut eller eventuell tvist lösts (vilket som kommer sist).
 

Om du stänger ditt BullGuard-konto, eller om det löper ut, kommer BullGuard att behålla eventuella data som du säkerhetskopierat på BullGuards servrar i minst 30 dagar efter att ditt konto stängts eller löpt ut.

Observera att vi kan komma att anonymisera dina personliga data eller använda dem för statistiska ändamål.   Vi behåller anonymiserade och statistiska data på obestämd tid, men vi ser noga till att sådana data inte längre kan identifiera eller kopplas till någon individ.
 

Om du använder en BullGuard Small Office Security-produkt
 

När du installerar programvaran för BullGuard Small Office Security-produkten på din enhet kan ditt företags administratör (vilket här betyder varje person som getts behörighet av licenstagaren, i detta sammanhang benämnda "auktoriserade administratörer", samt alla personer som getts behörighet av de auktoriserade administratörerna, att övervaka och administrera användningen av programvaran på de tillåtna enheterna), beroende på vilken typ av enhet och vilka inställningar som används, ha möjlighet att ta reda på din enhets geografiska position, visa viss information (inklusive, men inte begränsat till, att se vilka andra program som är installerade på din enhet), ändra visst innehåll samt blockera åtkomst till innehåll på din enhet via produktens Cloud Admin Portal.
 "Licenstagare" betyder i detta avtal den fysiska eller juridiska person som köpt abonnemang på produkten. Fråga licenstagaren eller företagets administratör om du vill ha mer information om detta.
 

Hur är det med... cookies och webbfyrar
 

Webbplatsen använder cookies för att skilja dig från andra användare av webbplatsen, och webbfyrar för att bedöma vilka sidor du tittar på när du surfar på webbplatsen. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på webbplatsen, och låter oss också förbättra webbplatsen. Vi tillåter även utvalda tredje parter att använda cookies och webbfyrar på webbplatsen. Mer detaljerad information om användningen av cookies och webbfyrar på webbplatsen, inklusive information om de syften för vilka vi och tredje part använder dem, finns i vår Cookies-policy.
 

Hur är det med... sociala medier
 

Webbplatsen innehåller funktioner för sociala medier, till exempel Facebooks Gilla-knapp och delningsfunktioner.  Dessa funktioner kan samla in din IP-adress och information om vilken sida du besöker, och kan placera en cookie för att funktionen ska fungera korrekt.  Funktioner för sociala medier finns antingen hos en tredje part eller direkt på våra webbplatser.  Din samverkan med funktionerna lyder under integritetspolicyn för det företag som tillhandahåller dem.
 

Hur är det med... länkar till tredje parts webbplatser
 

Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partnernätverk, annonsörer och samarbetspartners. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ska du observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer, och att vi inte påtar oss något ansvar för dessa policyer. Kontrollera dessa policyer innan du skickar några personliga data till dessa webbplatser.
 

Hur du kan lämna in ett klagomål
 

Om du är missnöjd med hur vi har hanterat dina personliga data kontaktar du oss för att diskutera detta den adress som anges i avsnittet ”Vilka vi är och hur du kan kontakta oss” i denna policy.
 

Du kan också lämna ett klagomål till Information Commissioner’s Office, som du hittar på www.ico.org.uk.  Även om du inte har någon skyldighet att göra det, vill vi uppmuntra dig att kontakta oss direkt för att diskutera eventuella frågor och ge oss möjlighet att besvara dessa innan du kontaktar Information Commissioner’s Office.
 

Hur vi håller denna policy aktuell
 

Vi kommer emellanåt att granska och uppdatera denna policy. Detta kan göras för att avspegla en förändring i de produkter och tjänster vi erbjuder eller i våra interna procedurer, eller för att ta hänsyn till ändrad lagstiftning. 
 

Det enklaste sättet att kontrollera om policyn uppdaterats är att leta upp den senaste versionen av policyn på webbplatsen.
 

Varje gång vi uppdaterar vår policy kommer vi att uppdatera policyns versionsnummer, som visas i slutet av policyn, och det datum då den versionen av policyn trädde i kraft.
 

Dessa villkor uppdaterades senast 30.09.2020.