Produkterna och tjänsterna från BullGuard är en del av NortonLifeLock Inc., ett världsledande företag inom internetsäkerhet för konsumenter, med en varumärkesportfölj där bland andra Norton och Avira ingår. Läs mer på NortonLifeLock.com

by Steve Bell

Your life… and the Shadow Data Economy

What would you call an industry that is worth billions, is largely unregulated and is almost invisible? Perhaps the global drug trade comes to mind but you’d be wrong. It’s the data broker industry.