Systemutvecklare

Systemutvecklare

Som systemutvecklare eller datorrenoverare litar kunderna på att du tillvaratar deras intressen, vilket innebär att rekommendera en effektiv, kostnadseffektiv antiviruslösning som inte gör datorerna långsammare. Med en så nära relation med dina kunder är du unikt placerad för att inte bara ge dem den säkerhet de behöver online, utan även skapa ett mycket lukrativt intäktsflöde för ditt företag.

Oavsett om du förinstallerar fullständiga licenser, gratislicenser eller 60 eller 90 dagars provlicenser kan du tjäna mycket pengar på intäktsdelningen. Se exemplet nedan, baserat på 50 000 installerade licenser per år och en 85 procents förnyelsegrad. (Licensaktiveringarna på kostnadsfria provlicenser beräknas till ungefär 20 procent under första året, med samma förnyelsegrad därefter.)

Exempel baserat på genomsnittliga aktiverings-, konverterings- och förnyelsegrader för 90 dagars förinstallerade BullGuard-licenser hos befintliga datorbyggar- och datorrenoverarpartner.


 
”Med över 90 procent förnyade BullGuard-licenser hos våra kunder är intäktsdelningsprogrammet ett utmärkt ytterligare intäktsflöde för oss”

Carl Steggles

121 Computers

BullGuard Advantage

Fallstudie av förinstallationspartner: Chillblast

Winston
Registrera dig nu