Vanliga frågor

De vanligaste frågorna från våra kunder

Installation

Hur kör jag en första genomsökning med BullGuard?

Direkt efter att BullGuard har installerats klart, rekommenderar vi förljande genomsökningar:

 

För APPLE DATOR

 

     Fullständig virusgenomsökning
    Öppna BullGuard Antivirus-programmet från Finder> Program och klicka på Full Scan.

För ANDROID ENHET

 

     Fullständig virusgenomsökning
     Öppna BullGuard Mobile Security-appen, tryck på Antivirus och Sedan Skanna enheten

För WINDOWS DATOR

     Fullständig virusgenomsökning
     
Öppna BullGuard-programmet och från Antivirus-rutan, klicka på     och därefter på Full Scan.
     Avsluta genom att följa rekommendationerna som visas när genomsökningen är klar.
     Information om hur du kör olika typer av manuella genomsökningar finner du här: Virusgenomsökning.

     PC Tune UP
     Från rutan PC Tune Up och klicka på Optimera.
     Avsluta genom att följa rekommendationerna som visas när genomsökningen har körts klart.
     Mer information om hur du optimerar din dator finner du här: Kör PC Tune Up.

     Sårbarheter
     Klicka på knappen    och därefter på "Status" i rutan Sårbarheter.
     Följ rekommendationerna som visas i statusövervakningsfönstret.

Was this helpful? Yes No

Thank you! Want an agent to assist you? Chat online

Hittade du det här till hjälp?